Gondolatok az iskoláról 1. Az állandó változás

0
190


Az elmúlt nyolc-tíz évben állandó változás és változtatás jellemezte az oktatási rendszert, oktatást. Változott a tanévszerkezet, a tanterv, a tananyag, a vizsgarendszer, a vizsgakövetelmények; kipróbáltuk az online oktatást és értékelést (online katalógus); megtapasztaltuk a Meet, a Zoom, a Microsoft Teams segítségével tartott gyűlések, szülőértekezletek, osztálytanácsok és továbbképzők előnyeit és hátrányait, megtanultuk a Google Classroom használatát.

Igyekeztünk lépést tartani az állandóan megváltozó tanügyminiszterek ötleteivel, határozataival; átéltük a közvetlen találkozások, beszélgetések, kapcsolatok hiányát a Covid-19 miatt; kénytelenek voltunk megtanulni új digitális eszközök használatát, új informatikai ismeretekkel gazdagodtunk; vándorúton haladunk az ismeretközpontú oktatás és a gyerekközpontú, kompetencialapú oktatás között…

Az utóbbi időben egyre inkább meg kellett értenünk, hogy semmi sem állandó, minden változik. A külső körülmények minket is megváltoztattak. Megtanultunk dinamikusnak lenni, nem rettegni az újtól. Bizonytalanság vesz körül, a jövő reménytelenségét jósolják, háború folyik, energiaválsággal küszködik a világ. Ez folyik a híradókból, az újságokból, az internetes oldalakról. Minden a bizonytalanságot, a félelmet, a nyugtalanságot erősíti.

Mit tehet ebben a helyzetben a tanár? Kötelességünknek érzem, hogy biztos pontok legyünk a gyerekek számára, hogy nyugodtak, kiegyensúlyozottak, békések legyünk, hogy példakép legyünk számukra szolidaritásban, emberségben, egymás tiszteletében, közösségben való gondolkodásban, kölcsönös segítségnyújtásban, odafigyelésben, egymás támogatásában. A jó példa ragadós. Ugyanakkor az is tény, hogy a hangulatunk is ragadós, áthelyezhető másokra. Ha egy tanórára gondterhelten, félelemmel, bizonytalanságban megyünk be, a negatív híreket, gondolatokat, érzéseket erősítjük fel, abban az esetben a gyerekek is ilyen beállítottságúak lesznek. A negatív gondolkodás ördögi, lefelé visz, pokollá tesz mindent körülöttünk; a pozitív gondolkodás isteni, felfelé visz, mennyországgá változtatja az életünk. Az iskola olyan hely kell legyen a gyerekek számára, ahol állandóság, következetesség, biztonság, pozitív gondolkodás, értékekre nevelés, közösség fogadja őket, ahol bizalom, tisztelet, segítségnyújtás, odafigyelés van jelen.

A 21. században az oktatás-nevelés számos kihívással küzd: tanévszerkezet állandó változása, a telefon, internet és digitális eszközök hatása a személyes kapcsolatokra, az oktatási-nevelési folyamatra, a gyerek és tanár motivációjának állandó ébrentartása, a családmodellek átalakulása és ennek hatásai, a vallási, erkölcsi, művészi nevelés elhanyagolása, a szakoktatás hiánya. A nehézségek sok tanárt elkedvetlenítenek. A változások a tanárság hivatásszerű megélését és teljesítését is megnehezítik. Úgy gondolom, hogy a személyes döntés, elhatározás, hit, cél segíthet a problémák megoldásában. Hiszek abban, hogy a nagy változások a mikrokörnyezet (osztályközösség-osztályfőnök) megváltozásával érhetőek el. Ebből adódóan úgy indulok ennek az új tanévnek, hogy türelmet, kiegyensúlyozottságot, megértést, odafigyelést szeretnék a diákjaim felé sugározni. Szeretném őket keresztény értékekre nevelni irodalmi szövegeken keresztül, a saját viselkedésemen, gondolkodásmódom, következetességem, emberségem által. Szeretnék számukra támasz lenni, szeretnék a kérdéseikre választ adni, szeretném őket gyakorlati dolgokra tanítani.
Hiszem, hogy a mai fiatal csak abban az esetben lesz boldog, sikeres, rátermett az életben, ha az elméleti tudás mellett érzelmi, erkölcsi, vallásos nevelésben is részesül. Célom a saját tantárgyamon keresztül a gyakorlatiasság, a kritikai gondolkodás és az erkölcsi nevelés (értékrendre nevelés) előtérbe helyezése diákjaim számára. Úgy gondolom, hogy a 21. század tanárainak érdemes lenne megismerni a piaristák és a jezsuiták nevelési eszményeit, módszereit. A változások idejében ezek biztos sarokkövet biztosíthatnak tanároknak, diákoknak egyaránt. Én az említett két szerzetesrend pedagógiájában találtam meg azt az erőforrást, irányelveket, értékeket, amelyek visznek előre, feltöltenek, amelyek hasznosak, gyakorlatiasok és alkalmazom is őket.

Forrás: Vasárnap 2022/37.