Tanévkezdő találkozót tartottak a Moldvai Csángómagyarok Szövetségénél

0
224
Fotók: MCSMSZ/Facebook

Két napos tanévnyitó találkozót szervezett az MCSMSZ az általa foglalkoztatott 130 munkatárs részére a Lábnyiki Táborközpontban, amelyen minden alkalmazott részt vett. A fő cél az volt, hogy az időközben nagyra növekedett munkaközösségnek legyen lehetősége személyesen találkozni, megismerkedni, kapcsolatokat építeni, tisztábban látni a feladatköröket.

Több tömbben tartották az előadásokat, felszólalásokat, kreatív műhelyeket, gyakorlatokat, az adminisztratív teendők és a kötelezettségek ismertetését, a vallási ügyek megbeszélését, a Ringató foglalkozások bevezetéséről szóló beszámolót. A megnyitó és a programterv ismertetése után a hagyományőrzők szakmai vezetője, Kovács Melánia üdvözölte a jelenlevőket és bemutatta a hagyományőrzéssel, hangszeroktatással kapcsolatos tudnivalókat. A hagyományőrzők munkáját Mátyás Mónika és Kádár Elemér mellett a továbbiakban Fazakas-Timaru Carina is segíti, mint szakmai referens és az idei évben elkezdi a falvakban a Ringató foglalkozásokat is. További előadás hangzott el az ünnepkörökhöz kapcsolódó hagyományőrzés fontosságáról, a közös ünneplésről, a csíksomlyói, kacsikai Szent István-zarándoklatokról.

Pogár László, az MCSMSZ elnöke felszólalásában felhívta a figyelmet a takarékosság, az energiahatékonyság fontosságára, az MCSMSZ vagyonának megóvására, karbantartására. Hangsúlyozta a szervezeten belüli kohézió fontosságát, a különböző programok együttműködését. A nyár folyamán a lehetőségek függvényében minden helyszínt rendbe hoztak, kisebb vagy nagyobb javításokat végeztek a saját vagy bérelt ingatlanokon, megfelelő körülmények között indulhat az új tanév. A tanárok megkaptak minden tudnivalót a tanévkezdésre vonatkozóan.

„Nagy örömünkre szolgál, hogy bővült az iskolai magyarórák száma és az iskolában is tanító magyartanárok száma is. Az ösztöndíjprogram folytatódik, de szigorúbb lesz és a mennyiségi szempont helyett inkább a minőségi szempontok lesznek a mérvadóak. Az előző tanévben nagy sikernek örvendő, a három évvel ezelőtt Járai Zsigmond miniszterelnöki megbízott által javasolt és létrehozott gyermekétkeztetési program az idei tanévben is folytatódik. A kettős állampolgárság kapcsán részletes tájékoztató hangzott el arról, hogy a Bákói Magyar Házban működik a kettős állampolgárság irodája, ott tudják kérelmezni az érdeklődők, ebben az MCSMSZ minden segítséget biztosít” – tájékoztatta a résztvevőket az elnök. Ugyanakkor az új tanévben megtartják a harmadik nyelvi mérést, amelyen az oktatási program minden diákja részt vesz. Ennek lebonyolítása hasonlatos lesz a romániai országos felméréshez, a versenyszerű rendezvények helyett inkább az összképre összpontosítva a minél több diákot bevonó mérésekre, nagyobb létszámot mozgató rendezvényekre fektetik a hangsúlyt.

A tanévkezdő találkozón ismertették a Rákóczi Szövetség „Magyar Iskolaválasztási Program 2022” projektet és átadták a Rákóczi Szövetség által ajándékozott Béres József Szép magyar ének című Béres József köteteket az oktatási helyszínek számára. Gál Emília alelnök ismertette a vállalkozásfejlesztési programot: az MCSMSZ pályázatírással támogatja a csángó vállalkozókat, segít az uniós források lehívásában. Réti Rózsika a tanév közben zajló szociális és sportprogramokat ismertette. A szociális program keretében sor kerül a gyerekek egészségügyi szűrésére is. Az MCSMSZ alelnöke beszámolt az anyasági támogatásról, a tanév folyamán zajló sporttevékenységekről, a falvakban működő küldöttek tevékenységéről, a küldöttgyűlésekről, küldöttek és pedagógusok együttműködéséről. Külön blokkban foglalkoztak a Csíkszeredában továbbtanulók lehetőségeivel. Újdonság, hogy az idei tanévtől már hetedik osztálytól lehet jelentkezni Csíkszeredába, az MCSMSZ kollégiumába. Az előadások között a résztvevőknek lehetőségük nyílt csoportos fejlesztő, közösségépítő játékokon, gyakorlati feladatokon, zenés-táncos foglalkozásokon keresztül betekintést nyerni az élménypedagógia világába. A tanévnyitó rendezvényen a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége alkalmazottai szabadabb légkörben ismerkedhettek, oszthatták meg tapasztalataikat, gondolataikat. A találkozó végén a bákói Szent Kereszt templomban Măriuț Félix plébános magyar nyelvű szentmisét celebrált, megáldva a tanévnyitót, a kezdődő új tanévet.

Forrás: MCSMSZ