Elhunyt Nakov Nikola esperes, ny. vingai plébános

0
913

Nakov Nikola 1940. január 21-én született a Temes megyei Óbesenyőn Maria és Matia gyermekeként. Teológiai tanulmányait a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán végezte. A gyulafehérvári székesegyházban 1964. április 5-én Márton Áron püspök szentelte pappá.

Nakov Nikola lelkipásztor szolgálati helyei: Óbesenyő, segédlelkész (1965. I. 01.- XI. 01),Temesgyarmat, segédlelkész (1965–1966), Vinga, plébániai kormányzó, majd plébános (1966–1998), Németság és Temeskeresztes, plébániai kormányzó (1991–1992), betegnyugdíjba kényszerült, majd nyugalomba vonult (1998–2022).

1990-ben kinevezték a vingai esperesi kerület esperesévé – Vicarius Foraneus – és a temesvári egyházmegye Szent Gellért Caritas szervezetének revizorává.

Nikola Nakov ny. plébános 1998-ban súlyos és hosszan tartó betegség miatt visszavonult az aktív pasztorációból, a fivére és sógornője családjához költözött. Egy ideig a csáki Emmaus idősotthon lakója volt. Vasárnap, 2022. július 17-én hunyt el.

Az elhunyt lelkipásztort július 18-án, hétfőn a temesvári bolgár plébánia templomában (Notre Dame zárdatemplom) ravatalozták fel, 19 órakor szentmisét mutattak be a lelki üdvéért.

A temetési szertartás a vingai plébániatemplomban július 19-én, kedden 11 órakor szentmisével kezdődik, amelynek főcelebránsa Pál József Csaba megyés püspök. A megboldogult lelkipásztort ezt követően a vingai temetőben helyezik örök nyugalomra. Hitének tanúsága és lelkipásztori szolgálata példa marad mindannyiunk számára. Nyugodjon békében!

MEGOSZTÁS