Rembrandt: Mennybemenetel

0
1147
Részlet Rembrandt Mennybemenetel című festményéből

A holland származású Rembrandt Harmenszoon van Rijn a 17. század és egyben a művészettörténet egyik legjelentősebb alkotójaként ismert. Munkássága szerteágazónak tekinthető, mivel nemcsak a festményei, hanem a rajzai és metszetei is széles körben ismertek. Mindezek mellett a munkásságában az erős fény-árnyék kontraszt az, ami a festményeit egyedivé teszi. Képei sok esetben olyan hatást keltenek, mintha a belsejükből világítanának. Rembrandt élete során több mint 600 festményt, 300 metszetet és 1800 rajzot készített. Ezek közül majdnem 100 önarcképen keresztül a festő saját élettörténetét meséli el a szemlélők számára.

Az általunk itt bemutatásra szánt festményét 1636-ban készítette el, 93 x 68 cm-es nagyságban, és jelenleg a müncheni állami festménygyűjtemény részét képezi. Rembrandt más munkáihoz hasonlóan itt is egy erőteljes fény-árnyék kontrasztot láthatunk, amelynek eredményeként a figyelem az égbe emelkedő Jézus alakjára összpontosul. A fehér ruhában ábrázolt Krisztust dicsfény és angyalok sokasága veszi körül, a megnyílt égen pedig a Szentlélek tűnik elő galamb képében. A festmény többi része homályban marad, csak a sötétből előtűnő tanítványok arcát vagy alakjának sziluettjét láthatjuk, amelyet Uruk dicsfénye világít meg. A festmény mélyebb üzenete így az, hogy Krisztus az igazi világosság, aki megvilágosít minden embert, csak ő jelenti a kiutat az élet sötét mozzanataiból. Azoknak, akik közelében maradnak és őt követik, megmutatja és beragyogja az örök életre vezető utat.

Portik Noémi, M. Klarissza nővér

Az írás megjelent a Vasárnap 2022/22-es számában.