A diákok is bekapcsolódtak a gyűjtésbe

0
1794

Szent József-búcsút ünnepeltek március 18-án, pénteken 13 órakor a kolozsvári Báthory István Elméleti Líceum kápolnájában. A VI. osztály tanulói voltak a kiválasztottak, akik a búcsús szentmisén résztvettek, felolvasták az olvasmányokat, könyörgéseket. A búcsús szentmisét László Attila főesperes-plébános celebrálta, igét hirdetett Forró Roland diakónus, a zenei szolgálatot Márton Szabolcs kántor látta el, jelen volt Schuller Hajnal igazgató, az iskolában dolgozó hitoktatók és a tanári kap egy része. A szentmise végén meglepetésként az iskola igazgatója és a diáktanács elnöke, Fazakas Boglárka átadta a Szent Mihály-templom számára a diákok körében végzett gyűjtés végeredményét.

A Báthory István fejedelem által alapított egykori jezsuita akadámia utódiskolája a mai, immár az alapító nevét viselő Báthory líceum, amely későbbi történelmének meghatározó tanárai emlékére a piarista rend hagyományát is továbbviszi, iskolazászlója az egykori piarista főgimnázium öröksége, kápolnáját pedig a rendalapító Kalazanci Szent Józsefre is gondolva szentelték Szent József tiszteletére. A kicsiny, de otthonos kápolnába a búcsúünnepre a teljes tanulóközösség nem férne be, ezért minden évben egy osztály képviselő a diákokat. Ez az idén a VI. osztály volt, akik remekül felkészülve, szépen olvasták a szentmise olvasmányát, szentleckéjét, könyörgéseit. László Attila meleg, közvetlen hangon köszöntötte a jelenlevőket, Forró Roland diakónus homíliája is a diákok számára is követhető módon állította eléjük Szent József alakját, mint aki ma is, e diákok előtt is példakép és eligazító lehet életpályájukon és mindennapjaikban.

A meghitt ünnepség végén Schuller Hajnal igazgató s diáktanács elnökével, Fazakas Boglárkával az oldalán átadta a diákok felajánlásából összegyűlt összeget, amelyet a Szent Mihály-templom restaurálására adományoztak. Hozzunk áldozatot azért, ami a miénk! — ezzel a felhívással fordult a plébánia vezetése minden városát szerető kolozsvárihoz. Az igazgatónő elmondta: nem kellett senkit külön noszogatni az iskola tanulói közül, az első felhívásra mindenki szívesen áldozta fel aznapi zsebpénzét, uzsonnapénzét, hiszen tanáraik arra nevelték e diákokat: a köz, a város dolgai iránt is érdeklődniük kell, annak örömeit, de bajait is magukénak kell érezniük. Így a már évek óta állványokkal borított Szent Mihály-templom látványa nem hagyta közömbösen a tanulókat sem, és még a nem katolikusok is a kincses város hétköznapjai fontos részének, mintegy őrének tekinti a templomot: ezt bizonyítja az a tény is, hogy nagyon sokan neveztek be a plébánia által korábban meghirdetett rajzversenyre is. Azokból az alkotásokból készült az iskola idei naptára is.

László Attila plébános meghatottan vette tudomásul a felajánlást, a gyűjtés tényét és összegét, és köszönete mellett máris meghívta is iskola diákjait a húsvéti vakáció végére egy közösségi alkalomra a plébániára. Hodor Erika hitoktatótól megtudtuk, már azt is tervbe vették, hogy osztályonként szakszerű kalauzolással ismerkednek majd meg a templommal, annak értékeivel és a történetével.

Fotó: Bodó Márta