Egyházzenei év Zetelakán

0
1860

A zetelaki templomban az egyházi év beosztása szerint, advent I. vasárnapjától Krisztus király ünnepéig egyházzenei „évadot” is tartanak. Az idei adventben minden vasárnap vendégkórus szerepelt Zetelakán, énekével szolgálva a liturgiát, a hívek elmélyülését, ünnepre hangolódását segítve.

Az egyházközség kántora, Jakócs Zoltán, aki az eseménysorozat ötletgazdája és szervezője, veszi fel a kapcsolatot más-más egyházközségek kórusaival és hívja meg őket. Advent mindenik vasárnapján vendégkórus örvendeztette és gyönyörködtette a híveket. A továbbiakban, az egyházi év során minden hónap utolsó vasárnapján az esti szentmise keretében teljesítenek zenei szolgálatot a szentmiséken a meghívott kórusok.

A pandémia miatt sorra elmaradtak a szokásos kórustalálkozók, amelyekre pedig sokan és sokat készültek. Emiatt egyfajta pótlás is ez a lehetőség, hogy mindenki tudja mégis bemutatni azt, amit tud, amire gyakorolt, másoknak is. Fontos a kórusok életében, hogy megmutathassák magukat, a liturgikus szolgálatban részt vegyenek, s így tovább éljenek, hogy érezzék, fontosak, fontos a munkájuk.

Különösen is a kisebb települések egyházi kórusainak beszűkültek a lehetőségei a járvány idején, így a csüggedés ellen is hat, hogy Zetelakára meghívást kaptak. A kántor ugyanis most főleg kisebb települések kórusait kérte, hívta az adventi alkalmakra, hogy mindenki érezze, fontos, szerepe van, számítanak rájuk, ne csak a nagyon híres kórusok.

Ez a találkozási lehetőség egyben közösségápolás és egyfajta testvériesség kialakítása az egyházközségek között.

Nem utolsó sorban a templomba járók, a hívek gyönyörködtetése is a cél az ismert mondás értelmében: Varietas delectat.

Advent I. vasárnapján a nyikómalomfalvi Mária Édesanyánk kórus lépett fel Zetelakán, élén Boldizsár Gáspár kántor-karnaggyal.

Advent II. vasárnapján a hazaiaké volt a terep: a zetelaki Boros Valér kórus, élén Jakócs Zoltán kántor-karnaggyal énekelt.

Advent III. vasárnapján a zeteváraljai Zengő Hargita kórus volt a meghívott Olti Attila kántor-karnagy vezetésével.

Advent IV. vasárnapján a szombatfalvi Psallite kórus énekelt Simó Zsuzsa karnagy vezetésével, ugyanakkor ezen a vasárnapon a szentmise végén a szombatfalvi vendégkórus a liturgikus szolgálat után egy rövid koncerttel örvendeztette meg a jelenlevőket.

Minden adventi alkalommal az adott kórust elkísérte a település, az egyházközség plébánosa is, a kórust kísérő vendég plébános volt a mise főcelebránsa, az igehirdetés szolgálatát mindegyik alkalommal a zetelaki káplán végezte.

Ezeken a szentmiséken volt az ünnepélyes gyertyagyújtás is, aminek keretében a zetelaki ificsoportból egy fiatal verset mondott az alkalom ünnepélyesebbé tétele érdekében.

Ezeken az adventi szentmiséken a templom mindig tele volt, közben gyóntatás is folyt, ebben sokat segített Ilyés Lehel udvarhelyi segédlelkész. A zenés adventi alkalmak kiemelten segítettek ráhangolódni a közelgő ünnepekre, egyben lelkiekben töltekezett, gazdagodott mindenki.

Fotók: Dávid István

László Zsolt

MEGOSZTÁS