A kétévesre tervezett püspöki szinódus során a hívekkel is konzultálnak

0
2496
Ferenc pápa a fordított piramis képével fejezte ki mások meghallgatásának szinodális kultúráját. A hierarchia csúcsa lefelé fordul, hogy a legfőbb pásztor a nyájhoz tudja fordítani a fülét. Fotó: a Vigilia Facebook-oldala

Isten egész népét meghallgatják abban a szinodális folyamatban, amelyet 2021 októberétől 2023 októberéig tartanak. Ennek megfelelően nem csupán püspökök gyűlése lesz a Vatikánban, ahogyan azt korábban 2022 októberére meghirdették, hanem egy kétéves folyamat, amelyből a katolikus hívek világszerte kiveszik a részüket.

Mindenkit meghallgatunk, azokat is, akik nem járnak templomba – nyilatkozta a Vatican Newsnak Zbigņevs Stankevičs rigai metropolita érsek, aki konkrét, és nem filozófiai vagy teológiai nyelvezetet ígér az ősszel kiküldendő kérdéssorba. A zarándokló egyháznak Isten egész népét be kell vonnia, valamennyi társadalmi valóságot, még a legtávolabbiakat is, hogy építő párbeszédet folytasson a szinodális folyamaton belül, összegyűjtve mindenki hozzászólását.

A szinódust október 9–10-én fogja a pápa a Vatikánban útjára indítani, írja Prokopp Katalin az Új Város Online-on, a Fokoláre Mozgalom közéleti honlapján megjelent összefoglalójában. Ezt követően október 17-én nyílik meg hivatalosan az egyházmegyékben a szinodális folyamat. Szeptemberig megérkezik a Szinódus Főtitkárságáról a kérdéssor, amely Mario Grech bíboros főtitkár szerint precíz, közérthető és nem túl sok kérdést tartalmaz majd, amelyeket a világ egyházmegyéiben elemeznek, írja a Vatican News. Ezután egy csapatot hoznak létre, amelyben legalább egy püspök, egy pap, egy megszentelt életet élő személy, egy család, egy világi hívő, egy fiatal kell hogy szerepeljen, mert ez a szinódus az egész egyházat meg akarja hallgatni. Szent Benedek azt írja a regulájában, hogy Isten gyakran megszólalhat akár a legkisebb testvéren keresztül is.

Grech bíboros kedden tartott beszédében rámutatott, hogy fontos meghallgatni azokat is, akik nem mennek templomba, vagy nem járnak gyakran. Ehhez kapcsolódva a rigai érsek azt javasolta, hogy egy teljes mértékben világi személyt is meg kellene hallgatni, aki nem jár templomba, akár ateista is lehet, hogy megtudjuk, ő hogyan érzékeli az egyházat, milyen okok miatt nem figyel oda az üzenetünkre. „Azt gondolom, hogy ez a szinodális út fontos kérdéseket vet majd föl, és valóban válaszol a II. vatikáni zsinat felhívására, vagyis hogy az egyház feladata, a keresztények feladata elsősorban az idők jeleinek olvasása és az, hogy az evangéliumból kiindulva keressük a válaszokat” – fejtette ki a lett főpásztor.

Ez a folyamat három részből áll majd. Korábban úgy működött, hogy kiküldték az alapdokumentumot, amire a helyi egyházak javaslatokat és válaszokat dolgoztak ki, és azt visszaküldték a Szinódus Főtitkárságának. Most a következőképpen alakul: egyházmegyei szinten nemcsak a püspököt és tanácsosait vonják be, hanem a kérdéssornak át kell futnia Isten népén. Ez a folyamat egyházmegyei szinten zajlik majd, aztán jön a püspöki konferenciák szintje, ahol összeállítják és rendszerezik, újrafogalmazzák az anyagot. Ezt követi a kontinentális szakasz, majd legvégül az egyetemes egyház szintje, amikor a püspökök a Vatikánban tanácskoznak.

A Vigilia Facebook-oldalán Jan-Heiner Tück bécsi dogmatikaprofesszornak a Neue Zürcher Zeitungban megjelent gondolatait közölte a 2021 és 2023 között meghirdetett világméretű folyamatról. Eszerint mások meghallgatásának szinodális kultúráját Ferenc pápa a fordított piramis képével fejezte ki. A hierarchia csúcsa lefelé fordul, hogy a legfőbb pásztor a nyájhoz tudja fordítani a fülét. Ferenc pápa úgy tekint magára, mint aki először is megkeresztelt a megkereszteltek között, majd püspök a püspökök között, végül pedig pápa, aki csak akkor gyakorolja teljhatalmát, ha már mindenkit meghallgatott.

A Synodus episcoporum című dokumentum a következő alcímet viseli: „Szinodális egyházért. Közösség, részvétel, misszió”. A három kulcsfogalom kész programot fogalmaz meg. A közösség az egymással eucharisztikus közösségben álló helyi egyházak világméretű hálózatára emlékeztet, s egyidejűleg nemet mond sok főpásztor azon kísértésére, hogy bégető báránykákként kezelje a hívőket. A részvétel arra vonatkozik, hogy az egyház minden tagja szerepet kap, különösen a laikusok. A misszió a pápának ahhoz a felszólításához kapcsolódik, hogy ne ragaszkodjunk régi kiváltságokhoz, de az öncélúnak tűnő reformfolyamatokat is megkérdőjelezi, olvasható a Vigilia Facebook-oldalán.