Hármas ünnep Székelyszentléleken

1
2613
Hat év munkája után ismét birtokba vehette hétszáz éves templomát a székelyszentléleki közösség. Fotók: Székely Dénes

Pünkösdhétfőn hármas ünnepet ültek Székelyszentléleken: a búcsús szentmise keretében 42 bérmálkozó járult a szentséghez, és megáldották az immár hat éve folyó felújítás nyomán megújult templomot.

Az egyházközség plébánosa, Benedek Sándor meghatódva adott hálát a rég várt eseményért, hálatelt szívvel köszöntötte a közösség körébe érkezett Kerekes László segédpüspököt, aki a szentmise keretében megbérmálta az immár két éve készülődő fiatalokat. Köszöntőjében a segédpüspök hangsúlyozta: az élő egyház tagjai vannak itt, azok, akik éltetik a közösséget, akik képesek a templomot megújítani; ebbe az élő közösségbe kapcsolódnak be immár tudatos, felnőtt elkötelezettséggel a bérmálandók.

Homíliájában azt idézte fel Kerekes László, milyen szomorú látvány egy elhanyagolt, pusztulófélben levő templom, milyen szomorú tény, hogy a világon sok helyen vannak, akik akarattal rongálnak meg keresztény helyeket, emlékeket. Éppen ezért még lelkesítőbb, hogy itt az emberek, tehetősek és kis keresetűek, vállalkozók, intézmények mind összefogtak, hogy megújítsák, amit őseik rájuk hagytak. Vállalták, hogy évekig a szabad ég alatt ünneplik a szentmisét, ideiglenesen lemondanak a helyi istenházáról, annak használatáról annak érdekében, hogy Székelyszentlélek régi, hétszáz éves műemléktemploma megújuljon, és így az ősöktől örökölt épületet tovább tudják adni utódaiknak.

Kerekes László segédpüspök aztán a bérmálandókhoz szólt, kiemelte, hogy példás közösségbe tudnak beépülni, és a bérmálásban kapott ajándékokat, a Szentlélek gyümölcseit naponta teremve tudnak példamutató keresztény életet élni maguk is.

Benedek Sándor plébános a szentmise végén összegezte az elmúlt hat év nehézségeit és örömeit, és megköszönte minden segítőnek, adományozónak, támogatónak, amit a közösségért tett. A hála elsősorban a Gyulafehérvári Főhatóságnak szólt, Románia és Magyarország kormányának, az RMDSZ képviselőinek, Hargita megye Tanácsának, a szentmisén személyesen jelen levő Farkas Balázs csíkszeredai beosztott konzulnak, a tervező mérnöknek, a Csíkszeredában élő Máté Zoltánnak, valamint Farkaslaka polgármesterének. Azt is elmondta a plébános, a templom külső falán a felújítás során talált Szent László-freskó konzerválását Kiss Lóránd és Mednyánszki Zsolt végezte, a felújítási munkálatok kivitelezője az Impex Aurora cég volt Balázs Bécsi József vezetésével, a munkálatokat Csíki Attila mérnök felügyelte, s még a csíkszentdomokosi, példásan dolgozó munkásoknak is megköszönte az alapos, figyelmes munkát. Ezt követően Kerekes László segédpüspök megköszönte az egyháztanács hozzáállását, a liturgián a zenés szolgálatot ellátó kántor, kórus munkáját, és megköszönte a plébános áldozatos és odaadó munkáját. Emlékeztette ugyanakkor a jelenlevőket arra is, hogy papjukért és általában a papokért, püspökökért folyamatosan imádkozni kell, hogy méltó módon tudják hivatalukat betölteni és szolgálatukat ellátni.

1 HOZZÁSZÓLÁS