A Szentlélek ma is képes áthatolni a szellem zártságán, megújítani a lelkeket

Bérmálás Kolozsvár környékén

0
2259
Vedd a Szentlélek ajándékait! Kerekes László segédpüspök Györgyfalván bérmál. Fotó: Bodó Márta

Kolozsvár környékén több kisebb, mondhatni szórványtelepülésen is volt bérmálás, éppen a hosszú várakozási idő és a nagy vágyakozás miatt a kolozs-dobokai kerületben e napokban három püspök bérmálta a szentség vételére felkészülteket: Kovács Gergely érsek Jegenyén, Kolozson, Kisbácsban, Kerekes László segédpüspök Györgyfalván és Tordatúrban, Tamás József nyugalmazott püspök pedig Kolozsvár-Monostoron és Szászfenesen osztotta ki a szentséget.

Györgyfalván hét bérmálkozó: két fiú és öt lány várta a szentséget kiosztó püspököt. A szülőkkel, bérmaszülőkkel együtt reggel 10 órakor gyülekeztek a búcsús szentmisére a kis, Szent Györgynek szentelt templomba, amelynek szentélyében a liturgikus bútorzat helyi motívumokkal díszített. Néhányan a bérmálkozók közül is magukra öltötték a pompás kalotaszegi ünnepi viseletet. Kerekes László segédpüspök a középszerűség, felszínesség hátrahagyására, helyette megújulásra hívta a bérmálkozókat. Felidézte a Szent János által leírt evangéliumi jelenetet, amelyben az apostolok félelmükben zárt ajtók mögött gyűltek össze, s ahova a Szentlélek minden zártság ellenére kiáradt. Jó lenne ma is ilyen látványosan részesedni a Szentlélek kiáradásában, de ma a nagy dolgok ma is sokszor a csendben történnek, egy bizonyos: a Szentlélek ma is képes a szellem zártságán áthatolni, Jézus ma is képes áttörni az anyagiakba, gyűlöletbe zárt emberi szívek falán. A már korábban megbérmáltak számára is jó újra átélni a tüzet, és mindenkinek hiteles tanúságtevő életet élni. Végül Szent Ágoston fohászával imádkozott a közösség egésze nevében: te lélegezz bennem, Szentlélek!

Fábián László plébános köszönetében szintén az egész közösség számára fogalmazta meg: aki egyszer befogadja a Szentlelket, soha nincs többet egyedül! Ezek a szavak erős biztatást hordoztak mind a járványtól megtépázott, mind a szórványhelyzetben is teljes életet élni kívánó közösség tagjai számára.

Tamás József nyugalmazott segédpüspök Kolozsvár-Monostoron és Szászfenesen szolgáltatta ki a bérmálás szentségét. Május 8-án délelőtt a kolozsvári Kálvária-templomban összesen 46 fiatalt bérmált meg a nyugalmazott segédpüspök, 28 lányt és 18 fiút, akik nemcsak a szentségről való tanulmányaikban bizonyultak kitartónak és felkészültnek, de az alkalomra az egyházközség egészével együtt lelkileg is felkészültek a Takó István plébános, egyetemi lelkész által tartott triduum során.

A szintén a kolozsvár-monostori egyházközség által ellátott, de már az aranyos-tordai főesperesi kerülethez tartozó Tordatúron hat fiatal és egy felnőtt részesült a bérmálás szentségében május 8-án délután 5 órakor. Kerekes László segédpüspök Sík Sándor szavaival azt kérte: ments meg, Uram, a szürkeségtől! E hétköznapjainkból a fényt kilopó szürkeségek közt Ferenc pápa nyomán a pletykálkodást említette, amely olyan, mint a taposóakna, nem tudni pontosan, mikor robban fel. Ugyanakkor arra biztatott: a frissen megbérmáltak igyekezzenek a Lélek gyümölcseit teremni, a világnak erre nagy szüksége van. A világ életében is, mint a gyermekében, ott keletkezik, ott észlelhető fekete lyuk, ahol nem tapasztalta meg a szeretetet. Figyelmeztetett a hamis én, az örömtelen kereszténység veszélyeire, végül többek közt azzal biztatott: az igazán erős tud valóban gyöngéd lenni.

A tordatúri ünnepség további különlegessége volt, hogy ez alkalommal járult első szentáldozásához a közösségből két kisgyerek. Szép színfoltot jelentett a Kasabian-család zenés meglepetése, amellyel Székely Dénes plébánosnak köszönték meg a lelkes szolgálatot és törődést: az Amerikából hazaköltözött család legkisebb tagja volt az egyik elsőáldozó, egyik lány pedig bérmálkozó volt ugyanazon a napon.

Május nyolcadika délutánján részesült a bérmálás szentségében 15 fiatal a szászfenesi templomban. Tamás József nyugalmazott püspök immár negyedik alkalommal szolgáltatta ki ezen közösség tagjainak a szentséget. Erre az alkalomra a hívek meleg szívvel és nagy várakozással készültek. Tamás püspök homíliájában arra intette a fiatalokat, hogy a Szentlélek által közvetítsek Jézus jelenlétét a szívükben.

Az ünnepélyes szentmise zenei szolgálatát a templom kórusa, illetve a gyermekszkóla látta el Chinda Péter kántor vezetésével, a bérmálkozókat Szőcs Csaba plébános készítette fel, a szertartáson részt vett László Attila főesperes is.