A máramarosszigeti esperesi kerület hívei keresztutat tartottak Rónaszéken

1
2086
A kálvária aljáról indulva közösen elmélkedték végig Jézus szenvedésének állomásait. Fotók: Borromeo Szent Károly Plébánia - Máramarossziget Facebook-oldal

A tavalyi karanténnagyböjt után idén újra együtt imádkozhattak a máramarosszigeti esperesi kerület hívei Rónaszéken, a korábbi évekhez hasonlóan szép időben, ámde családiasabb hangulatban. A már hagyományosnak mondható virágvasárnap előtti keresztútra szinte az esperesség minden tájáról érkeztek zarándokok, akik a kálvária aljáról indulva közösen elmélkedték végig Jézus szenvedésének állomásait – adja hírül a Máramarosi Hírmondó.

Az ájtatosságot követően Reszler Mihály főesperes szentmisét mutatott be és buzdította a jelenlévőket, hogy a nagyhéten minél több időt töltsenek Jézussal, felkészülve Krisztus kereszthalálára és feltámadására. „Jézus kereszthalála, keresztáldozata számunkra akkor lesz eredményes és gyümölcsöző, ha engedjük, hogy minket is egybegyűjtsön, hogy a megsérült kapcsolatainkat meggyógyítsa, hogy megszűnjék közöttünk a megosztottság, amelytől az egész világ szenved” – hangsúlyozta a szónok.

A szentmise homíliája rávilágított arra, hogy a nagyböjti felkészülés eredményességének feltétele nemcsak a felebarát iránti, hanem az ellenség iránti irgalmas, áldozatos és jóakaratú szeretet gyakorlása.

„Hitünknek az a lényege, hogy az Isten halálosan szeret minket. És nemcsak ebben a földi életben akar velünk lenni minden nap, minden örömünkben és szenvedésünkben – mert Krisztus feltámadásával erre megnyílt a lehetőség –, hanem halálunkban is velünk, mellettünk akar lenni, átvezetve minket az örök életbe, ahol együtt lehetünk vele és egymással, határtalan szeretetben és boldogságban” – mutatott rá szentbeszédében Reszler Mihály.

Az esemény lezárásaként a főesperes köszönetet mondott Molnár Eduárd Gábor rónaszéki plébánosnak és híveinek, hogy minden évben lehetővé teszik az esperességi keresztút elvégzését a kálvárián, továbbá felszólította a résztvevőket, hogy engedjék, hogy Jézus megfogja kezüket és átjárja szívüket az Ő jelenléte, hogy igazi örömmel hangozhassék húsvétkor a jól ismert köszöntés: Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt!

„Hordozzuk szívünkben mindig a minket szerető Istent, aki azt akarja, hogy általunk az emberiség megújuljon és megtapasztalja az Ő végtelen szeretetét” – adta nagyheti útravalóul a főesperes.

Forrás: Lovász Dénes/Máramarosi Hírmondó