A húsvéti ünnepkör szertartásainak rendje

1
3367
Raffaello: Krisztus feltámadása (részlet)
Raffaello: Krisztus feltámadása (részlet)

Húsvét vigíliáján a hívek részt vehetnek a feltámadási szentmisén, ugyanis a kormány megegyezett a különböző felekezetek képviselőivel. Ennek értelmében a nagyszombatról húsvét első napjára virradóra csak éjjel 2 órától lép hatályba a kijárási tilalom. Kovács Gergely gyulafehérvári érsek Gyümölcsoltó Boldogasszony főünnepén, március 25-én kelt, 2021./IV.-es számú körleveléből idézzük a húsvéti ünnepkör szertartásaira vonatkozó előírásokat:

Az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció előírásait szem előtt tartva arra buzdítom Főtisztelendő Paptestvéreimet, hogy a húsvéti ünnepkört a járványhelyzet következtében helyi szinten hozott állami rendelkezések figyelembevételével és azokat betartva ünnepeljék. Tisztelettel kérem, hogy a plébánia területén érvényes állami rendelkezésekről felelősségteljesen és gyakran tájékozódjanak, valamint rendszeresen tájékoztassák erről a híveket is.

1.  Nagy elővigyázatossággal és figyelemmel szervezzük meg a liturgiát, szigorúan betartva azokat az előírásokat, amelyek általánosan érvényesek: maszk viselése, távolság megtartása, kézfertőtlenítő használata. Figyeljünk a templomok szellőztetésére, valamit a padok, kilincsek és a használatban lévő liturgikus felszerelések gyakori fertőtlenítésére.

2.  Szorgalmazzuk, hogy híveink is tartsák be az előírásokat, külön figyelmet fordítva a szentáldozásra (csak kézbe áldoztatunk). Kérjük híveinket, hogy az áldozáshoz való felsorakozásnál tartsák meg a megfelelő távolságot.

3.  A liturgikus ünnepléseknél igazodjunk a rubrikákhoz, figyelve az alábbiakra:

– a szokásos körmeneteket nem tartjuk meg sem virágvasárnap, sem húsvét éjszakáján, mivel a vonulás alatt, illetve a kijáratoknál nehezen biztosítható a távolság megtartása;

– nagycsütörtökön az utolsó vacsora emlékére tartott szentmisén a lábmosás szertartása elmarad;

– nagypénteken az Urunk szenvedésére és halálára való emlékezésen a keresztet csak a főcelebráns csókolja meg, a hívek a kereszt hódolatát annak érintése nélkül végezzék, például fejhajtással vagy helyükön maradva letérdelve és csendet tartva, miközben a celebráló pap felemeli a keresztet;

– a nagypénteki szertartásban a tíz egyetemes könyörgés után a járvány idejére közölt és az elmúlt évben is használt tizenegyedik könyörgést is imádkozzuk el;

– a templomi kórusok szolgálata csak akkor megengedett, ha az nem veszélyezteti a körülöttük lévő hívek egészségét;

– áldoztatásnál az áldoztató viseljen maszkot, kezeit gondosan fertőtlenítse áldoztatás előtt és után is.

4.  A húsvéti vigília időpontját úgy határozzuk meg, hogy híveink biztonságban hazaérhessenek az éjszakai kijárási tilalom kezdetéig.

5.  Főleg virágvasárnap és húsvétvasárnap, ahol lehetséges és szükséges, egy szentmise helyett mutassunk be kettőt, illetve biztosítsunk lehetőséget a szentmise követésére a templomon kívül is, ahol ez megoldható.

Gyulafehérvár, 2021. március 25-én,
Gyümölcsoltó Boldogasszony főünnepén

† Gergely érsek s.k.