2021. január 25., hétfő

0
418

EVANGÉLIUM

Abban az időben Jézus megjelent a Tizenegynek, és így szólt hozzájuk:
Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. A híveket ezek a jelek fogják kísérni: A nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek a kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik. Ráteszik a kezüket a betegekre, és azok meggyógyulnak.
(Mk 16,15-18)

Jézus feltámadása utáni missziós parancsa az apostolok közösségéhez és az apostolok hitére épült egész egyházhoz, a mai egyházhoz is szól. Eljuttatni az evangéliumot minden néphez, minden társadalmi réteghez, minden emberhez – nem kis feladat, s van még amit dolgozni rajta. Szent Ferenccel szólva: hirdetni, ha kell, szóval is.
De elsősorban az életünkkel! Ma is!

Szőcs Csaba plébános, Szászfenes

MEGOSZTÁS