2021. január 22., péntek

0
446

EVANGÉLIUM

Abban az időben Jézus fölment egy hegyre, és magához hívta, akiket kiválasztott. És ők csatlakoztak hozzá.
Tizenkettőt választott ki, hogy vele tartsanak, és hirdessék az igét. Hatalmat is adott nekik a betegek gyógyítására és az ördögűzésre.
A következő tizenkettőt választotta ki: Simont, akinek a Péter nevet adta; Jakabot, Zebedeus fiát és Jánost, Jakab testvérét – akiket Boanergesznek, vagyis „mennydörgés fiainak” hívott. Továbbá kiválasztotta Andrást, Fülöpöt, Bertalant, Mátét, Tamást, Jakabot Alfeus fiát, Tádét, a kánaáni Simont és a karióti Júdást, aki később elárulta őt.
(Mk 3,13-19)

Tizenkettőt választott ki. Név szerint, saját habitusukkal, értékeikkel és hibáikkal, jó és rossz tulajdonságaikkal. Azt is kiválasztotta, aki később elárulta őt. És hatalmat adott nekik a lelkek fölött.
Ma is kiválaszt, ma is hatalmat ad, ma is követik és ma is elárulják sokan.
A kérdés: én melyik csoporthoz tartozom?

Szőcs Csaba plébános, Szászfenes

MEGOSZTÁS