2021. január 4., hétfő

0
659

EVANGÉLIUM

Abban az időben (Keresztelő) János ott állt két tanítványával, és mihelyt meglátta Jézust, amint közeledett, így szólt: „Nézzétek, az Isten Báránya!” Két tanítványa hallotta, hogy (János) ezt mondta, és követni kezdte Jézust. Amikor Jézus megfordult, s látta, hogy követik, megkérdezte: „Mit kívántok?”
Azok ezt felelték; „Rabbi – ami annyit jelent, hogy Mester –, hol laksz?”
„Jöjjetek, nézzétek meg!” – mondta nekik. Elmentek tehát vele, megnézték, hogy hol lakik, és aznap nála maradtak. Ez a tizedik óra körül volt.
A kettő közül, akik hallották ezt Jánostól és követték (Jézust), az egyik András volt, Simon Péter testvére. Ő először testvérével, Simonnal találkozott, és szólt neki: „Megtaláltuk a Messiást, vagy más szóval a Fölkentet”, és elvitte Jézushoz.
Jézus rátekintett, és így szólt hozzá: „Te Simon vagy, János fia, de Kéfásnak, azaz Péternek fognak hívni.”
(Jn 1,35-42)

Az ember természeténél fogva a jót és az igazságot követi, így válik minden egyes nap még emberibbé; minden egyes nap emberebbé válik. A tegnap igazsága már nem lehet a ma igazsága, mert a keresztény ember újból és újból az igazságból igazságba, a fényből fénybe, a hitből hitbe éli bele magát. Életutunk mindig csak egy kezdet: a régiből az újba, a tegnapból a mába, a tökéletlenből a tökéletesbe. Keresztelő Szent János igazsága a tegnap igazsága volt, a ma igazsága már Krisztus igazsága. A Jézus melletti tanúságtétel máris gyümölcsöt terem: újabb követőket szül.

Kovács F. Zsolt, a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség irodaigazgatója

MEGOSZTÁS