Évzáró lelki nap, ünnepi felkészülés a Gyulafehérvári Érsekségen

0
1523
Évzáró és ünnepi felkészülést segítő lelkinapot tartottak Gyulafehérváron. Fotók: a Gyulafehérvári Érsekség Facebook-oldala

A karácsonyi felkészülés időszakát, az adventet és egyben a 2020-as évet is zárták december 23-án a Gyulafehérvári Érsekség munkatársai. A mottót Malakiás könyvéből választotta az adventi lelki napot moderáló dr. Kerekes László segédpüspök. “Hamarosan belép szentélyébe az Úr, akit kerestek, és a szövetség angyala, aki után vágyakoztok. Lám, már jön is!” (Mal 3,1-4)

A 45 alkalmazott és négy püspök részvételével tartott lelki nap reggel 9 órakor a Teológia kápolnájában kezdődött közös zsolozsmával, amit elmélkedés követett. Ebben Kerekes László elmondta: az adventi II. prefációban a születendő Messiásról szólva imádkozzuk: kimondhatatlan szeretettel hordozta őt a Szűzanya. “A mi szeretetünk Isten iránt olyan, hogy nem tudjuk kimondani: vagy mert megsebzett minket az első elfordulás Istentől, vagy mert mi, emberek, nem tudjuk kimondani azt a nagy szeretetet, ami megilletné Istent. Ennek ellenére Isten kimondta szeretetét, Igéjével belépett a világunkba.”

A szeretet, Isten emberek iránti és az emberek, kiemelten Mária Isten iránti szeretetét állította a középpontba. Mit jelent embernek lenni? – tette fel az elmélkedésben a kérdést a segédpüspök, és a jóakaratot, a segítőkészséget, a becsületességet, a tiszteletet emelte ki mint az emberség fontos kritériumait, meghatározóit. Példaként egy multinacionális cég álláshirdető mottóját idézte: az állást meg lehet nyerni, ha van szakértelme a jelentkezőnek, de elveszítheti, ha emellé emberség nem társul. “Együtt kell lakni az emberekkel, embernek kell lenni” – mondta, és azt a kérdést ajánlotta megfontolásra, kinek miben kell igazítania az életén, az emberségén, hogy az Emberfia beléphessen az életébe. “Ezt jelenti a karácsony, a megtestesülés titka számukra: Isten ma is belép életünkbe, és kimondja irántunk való szeretetét.”

Szünet után a lelki nap három kisebb csoportban folytatódott: Jakubinyi György ny. érsek bibliai műhelyt vezetett a születés témájáról az evangéliumban, Kerekes László segédpüspök képmeditációs, Veres Stelian vagyonkezelő pedig Kett-módszeres műhelymunkát tartott.

A kiscsoportos munkát délben szentségimádás követte, alkalom és lehetőség nyílt a szentgyónás elvégzésére, majd szentmise következett.

Az adventet záró lelki nap közös ebéddel ért véget. Az érsekség alkalmazottainak, munkatársainak adományaiból karácsonyi csomag készült a Szent Ferenc Alapítvány gyulafehérvári házában élő gyermekeknek, ezt karácsony napján juttatják el a címzetteknek a karácsonyfa alá.

Az érsekség néhány világi alkalmazottja számolt be a nap végén élményeiről, arról, amit a lelki program nekik jelentett.

Molnár Ildikó: “A lelkinap gyönyörű szép volt! Ez hiányzott pár éven keresztül, és most újra megszervezték. Feltöltődést adott, lehetőséget, hogy az időt együtt tölthessük, együtt imádkozzunk. A karácsonyra felkészülés lehetőségét adta, amit máshol nincs lehetőségünk megkapni. Gyönyörű volt a műhelymunka is. Hálásak vagyunk mindenkinek, aki ehhez hozzájárult, aki segített.”

Ciurean Rita: “Nagyon feltöltődtem, lelkileg békét érzek, s ez nagy jól esik. Nagyon jó volt a lelki nap egész programja, sokat adott számomra.”

Fokt Krisztina: “Nyugtató, szép, örömteljes nap volt ez. Nagyon tetszett a műhelymunka. A nap minden része lelki élményt jelentett.”

Nagy Éva: “Feltöltődtem lelkileg és nagyon jól éreztem magam. Kihasználom az alkalmat, hogy itt és most mindenkinek hasonló jókat, áldott, békés ünnepet kívánjak!”