Diakónusokat szentelnek Szeplőtelen Fogantatás ünnepén Gyulafehérváron

0
1627

Kovács Gergely érsek december 8-án Gyulafehérváron diakónussá szenteli a csíkszentimrei Demeter István és László Zsolt, a ditrói Küsmődi Csongor-Ignác, a segesvári Miklós Szilárd és a máréfalvi Olasz Béla akolitusokat – adja hírül az érseki székhelyen működő papnevelő intézet honlapja. A diakónus, avagy szerpap, a püspök segítőtársa. Feladata az evangélium felolvasása a szentmiséken, az igehirdetés, áldoztat, kiszolgáltathatja a keresztséget és közreműködhet a házasság szentségénél.

A püspök által végzett szentelési szertartás révén a hatodéves kispapok az egyházi rend első fokozatában részesülnek. Az evangélium felolvasása után a szeminárium rektora bemutatja a jelölteket, azt követően pedig a főpásztor szentbeszédet mond, buzdítva a diakónusi szolgálatra jelentkezőket.

A prédikációt követően a jelöltek ünnepélyesen ígéretet tesznek, hogy vállalják a szolgálattal járó kötelezettségeket: az igehirdetést, a rendszeres imát, a zsolozsma végzését és a cölibátust, a papi nőtelenséget. Azt követően egyenként az érsek elé vonulnak, kezüket a kezébe helyezve engedelmességet fogadnak neki és utódainak, a mindenkori főpásztornak.

Az ígérettétel után következik a Mindenszentek litániája, amely alatt a szentelendők arccal a földre borulnak a teljes önátadás jeleként, kifejezve annak tudatát, hogy Isten erejüket meghaladó szolgálatra hívja őket. A litánia után kezdődik a tulajdonképpeni szentelés, amikor a püspök kézrátétellel csendben imádkozik felelettük, majd elvégzi a felszentelő imát. A szentelés után következik a beöltözés, amikor a már felszentelt diakónusok magukra öltik a szerpapi ruhát, a bal vállról jobbra futó stólát és a dalmatikát.

A beöltözést követően átveszik a szentelő főpásztortól az evangéliumos könyvet, annak jeleként, hogy legfőbb szolgálatuk az igehirdetés. A szertartás utolsó mozzanatként a püspök és jelenlévő már felszentelt diakónusok köszöntik az új szerpapokat, ezáltal kifejezve, hogy befogadják őket a diakónusi rendbe. A szentmise további részében a diakónusok már szolgálatba lépnek, hiszen az eucharisztia liturgiája során már ők a püspök segítői.

A járványügyi korlátozások miatt június 28-ról december 8-ra halasztott diakónusszentelés zárt körben zajlik. A szentelendők és elöljáróik online bekapcsolódásra hívnak mindenkit, hogy imádságos lélekkel kövessék a december 8-án, kedden 10 órától kezdődő szentmisét, melyet a Templom.ro oldal közvetít.

Imádkozzunk a szentelendőkért, hogy Isten tegye teljessé a jót, amit megkezdett bennük!