2020. augusztus 17., hétfő

0
706

EVANGÉLIUM

Egy alkalommal Jézushoz járult egy gazdag ifjú, és megkérdezte: „Mester, mi jót kell tennem, hogy eljussak az örök életre?”
Jézus így válaszolt neki: „Miért kérdezel engem a jóról? Csak egyedül Isten a jó. Ha pedig el akarsz jutni az életre, tartsd meg a parancsokat!” Az ifjú tovább kérdezte: „Melyeket?” Jézus felsorolta: „Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, hamisan ne tanúskodjál, atyádat és anyádat tiszteld, és szeresd felebarátodat úgy, mint önmagadat!” Az ifjú erre kijelentette: „Ezt mind megtartottam. Mit kell még tennem?” Jézus így felelt: „Ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el mindenedet, és árát oszd szét a szegények között, így kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj, és kövess engem!” Ennek hallatára az ifjú szomorúan eltávozott, mert nagy vagyona volt.
(Mt 19,16-22)

Jézus a mai evangélumban megbontja a megszokottságra épülő és rutinná vált vallásosságot. Nem tetszik neki ez az adok-kapok viszony az Isten és ember közötti kapcsolatban. Megtartom a Tízparancsolatot, imádkozom, részt veszek az egyházközség életében, adományozok a templom javára mind nemes és szép gesztusok, sőt keresztény kötelességek az ember életében, de a hívő ember még ennél is többre törekszik. Istenért mindent oda ad, ami az övé. Nem sajnálja az idejét, a tudását, az erejét, a szeretetét és még az életét sem. A hívő ember szeretetből teljesen oda adja magát Isten terveinek.

Kocsik Zoltán, temesvári egyházmegye

MEGOSZTÁS