Szent II. János Pál pápára emlékeztek Kovásznán

0
1802

A sepsiszentgyörgyi Pro Vita Hominis életvédő társaság június 27-én,  Kovásznán A magzat keresztútja emlékparkban ünnepséget szervezett annak emlékére, hogy száz éve született Szent II. János Pál pápa. A szentéletű pápa tiszteletére két éve szobrot állítattak, melyet akkor Boldog Brenner János vértanú pap testvére, Brenner József a Veszprémi Boldog Gizella Szeminárium spirituálisa áldott meg.

A jelenlevők együtt imádkozva járták végig a magzat keresztútját, amely a meg nem született gyermekeknek állít emléket és 2014-ben, Jakubinyi György érsek szabadtéri szentmise keretében szentelte fel.

A keresztút-ima után szentmisét celebrált Péter Arthur kovásznai plébános, megemlékezvén Szent II. János Pál pápáról, illetve a nap szentjéről, Szent László királyról. Homíliájában a plébános így szólt az egybegyűltekhez:

„A jó Isten gondoskodását kell abban látnunk, hogy első szent királyunk halálát követő négy évtizedes viszály után, Szent Lászlót adta nekünk. Amit Szent István meggyökereztetett a magyar lelkekben, azt Szent László személyes példájával meg tudta szerettetni. A jó Isten gondoskodását látjuk a Magzat keresztút lelkiségében, mert nemzetünk jövőjével, az élet védelmével van kapcsolatban, amiért annyit harcolt Szent II. János Pál pápa is.. Mi se mulasszuk el a nemzet legnagyobb bűnéért, az élet elleni vétkekért engesztelni Istent, itt a Magzat keresztútján. Mi, mások helyett is kell kérnünk Isten életet adó irgalmát.”

„A király szíve az Úr kezében (van)” – idézett a Példabeszédekből. Szent László királyunk szíve az Úr kezében volt, hagyta, hogy ott legyen, ezért volt bátor és kegyes. Testvéreim, nem a gazdasági mutatók pozitív állása jelenti a nemzet, a családok jövőjét, hanem azok az apák és azok az anyák, akik szívüket az Úr kezébe tették. Éppen ezért óriási nekünk a felelősségünk Az Úristen megmutatta, hogy a mi nemzetünk tökéletesen alkalmas a szentségre. A múlt ezt bizonyítja! Bátor és kegyes édesapákra és a családban a szentség illatát árasztó édesanyákra van szükség.”

A szentmise után dr. Kovács Zita gyermekorvos, a Pro Vita Hominis Társaság elnöke mondott köszönetet a jelenlevőknek, hogy eljöttek az ünnepségre.

Jánó Árpád kovásznai akolitus