2020. június 19., péntek

0
638

 EVANGÉLIUM

Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta:
Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek! Igen, Atyám, így tetszett ez neked! Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a Fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni.
Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én felüdítlek titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű – és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, és az én terhem könnyű.
(Mt 11,25-30)

A Jézussal való kapcsolat mélységét igazán csak a kicsinyek és az egyszerűek értik meg. Mert ők nem az ész érveivel, hanem alázatos szelídséggel tudnak Jézushoz fordulni. Ő, aki megtapasztalta értünk a fáradság és az iga terheit, Szent Szívét kitárja mindannyiunk előtt, hogy Őbenne felüdülést találjunk. Csak azt kéri, hogy menjünk hozzá mindnyájan, és nála nyugalmat talál lelkük!

Táncos Levente-György dicsőszentmártoni plébános

MEGOSZTÁS