2020. május 15., péntek

0
1144

EVANGÉLIUM

Jézus így tanított az utolsó vacsorán:
„Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket! Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek.
Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek.
Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket; és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok: maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást!”
(Jn 15,12-17)

Jézus szeretete, az élet(oda)adó szeretet a követők öröksége, ez sürget, ez mobilizál, szabaddá tesz és baráttá emel. A parancs a tettekre és az életre vonatkozik, a szeretet viszont érzelmi szintre is el kell jusson, éppen a tettek és az életvitel által.

Pék Sándor, a nagyváradi Szent László-templom plébánosa

MEGOSZTÁS