2020. május 12., kedd

0
981

EVANGÉLIUM

Az utolsó vacsorán mondott beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz:
„Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja nektek. Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne csüggedjen! Hiszen hallottátok, hogy azt mondtam: »Elmegyek, de visszajövök hozzátok.« Ha szeretnétek engem, örülnétek annak, hogy az Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam. Előre megmondtam nektek, mielőtt megtörténnék, hogy ha majd bekövetkezik, higgyetek.
Már nem sokat beszélek veletek, mert jön a világ fejedelme. Rajtam ugyan nincs hatalma; hogy azonban megtudja a világ, hogy szeretem az Atyát: úgy cselekszem, amint az Atya meghagyta nekem.”
(Jn 14,27-31a)

A megváltás az Atya megdicsőítése, aki Fiával (is) szereti a világot. Ez Jézus békéje, és ezt adja a világnak. A béke – mondják a gondolkodók – a rend nyugalma. Jézus békéje ennek bensőjében az Atya szeretete.

Pék Sándor, a nagyváradi Szent László-templom plébánosa

MEGOSZTÁS