2020. május 11., hétfő

0
804

EVANGÉLIUM

Jézus az utolsó vacsorán így beszélt tanítványaihoz:
„Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szereti. Én is szeretni fogom őt, és kinyilatkoztatom magam neki.”
Júdás – nem a karióti – itt közbeszólt: „Uram, hogyan van az, hogy nekünk akarod kinyilatkoztatni magadat, és nem a világnak?” Jézus így folytatta: „Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk, és lakóhelyet veszünk nála. Aki nem szeret engem, az nem tartja meg tanításomat. Az a tanítás pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki engem küldött.
Ezeket akartam nektek elmondani, amíg veletek vagyok. S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttatja mindazt, amit mondtam nektek.”
(Jn 14,21-26)

A szeretet a parancsok ismerete és teljesítése. De a Jézus szeretete az ő követése is, mert legfőbb parancs a kövess engem is, ami folyamatos előrehaladást kell jelentsen a korunk útjainak és lehetőségeinek valóságában, de Krisztus nyomdokain. Ez a szeretet.

Pék Sándor, a nagyváradi Szent László-templom plébánosa

MEGOSZTÁS