2020. május 1., péntek

0
1227

EVANGÉLIUM

Amikor Kafarnaumban Jézus az élet kenyerének mondta önmagát, vita támadt a zsidók között: „Hogyan adhatja ez testét eledelül nekünk?” – kérdezték. Jézus így felelt nekik: „Bizony, bizony, mondom nektek: Ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van és én feltámasztom őt az utolsó napon. Az én testem ugyanis valóban étel és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad és én őbenne. Amint engem az élő Atya küldött, és én az Atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, énáltalam él. Ez a mennyből alászállott kenyér. Nem az, amelyet atyáitok ettek, és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él.” Így tanított Jézus a kafarnaumi zsinagógában. (Jn 6,52-59)

Az igazi élet, a teljes élet a bensőnkben lévő élő élet, az örök életbe a feltámasztáson keresztül megérkezik. Ezt Jézus teste és vére táplálja, ami belső egységet teremt Jézussal és az Őt küldő Atyával. Ez az egység szétszakíthatatlan, és ez maga a már itt és most elkezdődő örök élet.

Pék Sándor, a nagyváradi Szent László-templom plébánosa

MEGOSZTÁS