2020. április 18., szombat

0
1012

EVANGÉLIUM
Miután húsvétvasárnap reggel Jézus feltámadt, először Mária Magdolnának jelent meg, akiből (annak idején) hét ördögöt űzött ki.
Magdolna elment, és elvitte a hírt a gyászoló és szomorkodó tanítványoknak. Amikor a tanítványok meghallották, hogy Jézus él, és hogy Magdolna látta őt, nem hitték el neki.
Ezután Jézus más alakban megjelent két tanítványnak útközben, amikor vidékre mentek. Ezek visszatértek, és közölték a hírt a többiekkel, de ők nekik sem hittek.
Végül megjelent Jézus a tizenegy (apostolnak), amikor éppen asztalnál ültek. Szemükre vetette hitetlenségüket és keményszívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt feltámadása után. Azután így szólt hozzájuk: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!”
(Mk 16,9-15)

Örömhírt hirdetni – bárhol a világon, vagy éppenséggel a saját otthonomban, a saját életemmel, akár szavak nélkül is – két dologból lehetséges: élő hitből és a Krisztussal való személyes (folyamatos) találkozásból. Elmenni az egész világra pedig pontosan önmagunknál kezdődik, nap mint nap.

Pék Sándor, a nagyváradi Szent László-templom plébánosa

MEGOSZTÁS