Elhalasztják a bérmálásokat a gyulafehérvári főegyházmegyében

1
5161
Bérmálás Kolozsmonostoron. Fotó: Vasárnap archív

A járványra való tekintettel és az illetékes főesperesek véleményének meghallgatása után Kovács Gergely érsek úgy döntött, hogy elhalasztják a bérmálás szentségének kiszolgáltatását. A 2020-as évben esedékes bérmálások a már kitűzött napokról későbbi időpontokra tevődnek át, amelyeket a járvány megszűnése után tűznek ki.

Fontosnak tartják, hogy a szentség kiszolgáltatását egy rövid (egy hónapnyi) előkészület előzze meg. Amennyiben ezen előkészület után elegendő idő áll rendelkezésre, még ebben az évben – részben vagy teljes egészében – megtartják a tervezett bérmálásokat. Az erre vonatkozó későbbi döntésekről kellő időben értesítenek mindenkit.

A következőkben a bérmálkozásra készülők számára tolmácsoljuk Kovács Gergely érsek személyes üzenetét.

Kedves bérmálkozásra készülő testvéreim!

Sajnálom, hogy e fontos szentség felvétele egyelőre váratni fog magára, és kérlek benneteket, fogadjátok ezt megértéssel. Az egészségetek védelme érdekében szükséges a halasztás, ezáltal a keresztény felnőttség szentségének kiszolgáltatására való felkészülésetek ideje meghosszabbodik. Lássátok meg ebben is a lehetőséget: e mindenki számára oly nehéz helyzetben megtanulhatjátok és gyakorlatban sajátíthatjátok el, hogyan kell meggondoltan, felelősen, Istenre hagyatkozva és embertársaitokkal törődve helytállni. Tartsátok be a hatósági rendelkezéseket, éljetek következetesen egy rendszeres napi program szerint, találjatok és végezzetek értelmes és tartalmas tevékenységeket. Törekedjetek az Istennel való kapcsolatotok elmélyítésére, olvassatok lelki olvasmányokat, nézzetek keresztény filmeket, osszátok meg gondolataitokat, megtapasztalásaitokat egymás között és másokkal is. A digitális kommunikáció lehetőségei szerint éljetek összetartó közösségként, segítsétek egymást tanáccsal, biztatással, egymásért mondott imákkal.

Öntudatos és elhivatott keresztény felnőttekké úgy válhattok, ha mindig mindenben Isten akaratát keresitek, ha kitartóan az Ő útján próbáltok járni, és ezt az elkötelezettséget mások számára példaként megélitek. Bármennyire is korlátoz a bezártság, bármennyire is erőt venne rajtatok a bizonytalanság érzése, a félelem vagy éppen a megszokott életvitel elvesztése elleni lázongás, ti imádkozzatok, kérjétek tudatosan a Szentlélek jelenlétét életetekben. Tudjuk, a Lélek ott és akkor fúj, ahol és amikor akar, minden történésnek – még egy szentségfelvétel elhalasztásának is – értelme és célja van, amelyet Isten a mi érdekünkben, a mi javunkra tervez számunkra.

Mint a bérmálás szentségét kiszolgáltató főpásztor, magam is nagyon várom a közös ünneplésünk napjait, a veletek és családjaitokkal való találkozást. Ajánljuk fel együtt ezt a várakozást a szentség felvételének mélyebb megéléséért, annak a biztos és biztató tudatában, hogy „Az Isten szeretőknek minden a javukra válik” (Róm 8,28).

Kovács Gergely érsek

1 HOZZÁSZÓLÁS