2020. február 29., szombat

0
1025

EVANGÉLIUM

Amikor Jézus egyszer Kafarnaumban járt, meglátott egy Lévi nevű vámost, aki a vámnál ült. Megszólította őt: „Kövess engem!” A vámos erre fölkelt, és mindenét otthagyva, követte Jézust. Lévi azután Jézus tiszteletére nagy lakomát rendezett házában. Jézussal együtt sok vámos és más ember telepedett az asztalhoz. A farizeusok és az írástudók méltatlankodva fordultak a tanítványokhoz: „Hogyan lehet az, hogy ti a vámosokkal meg a bűnösökkel együtt esztek és isztok?”
Jézus felelt meg nekik: „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket, hogy megtérjenek!”
(Lk 5,27-32)

Követni, méltatlankodni, orvosolni… A középső szólam miatt disszonáns lett az amúgy tökéletes keretezésű történet. A bonyodalom okozta a végszó kristálytiszta megállapítását, s ebből kifolyólag elmarad a döbbenet leírása. És ez nagyszerű: hisz így könnyen a megjegyzéseket tevők mellé csatlakoztunk, s szembesülünk a minket keretező mindennapok történéseivel. Jézus kijelentésének görbéje, valljuk be: kiegyenesít…

Jánossi Imre zetelaki segédlelkész

MEGOSZTÁS