2020. január 24., péntek

0
860

EVANGÉLIUM

Abban az időben Jézus fölment egy hegyre, és magához hívta, akiket kiválasztott. És ők csatlakoztak hozzá.
Tizenkettőt választott ki, hogy vele tartsanak, és hirdessék az igét. Hatalmat is adott nekik a betegek gyógyítására és az ördögűzésre.
A következő tizenkettőt választotta ki: Simont, akinek a Péter nevet adta; Jakabot, Zebedeus fiát és Jánost, Jakab testvérét – akiket Boanergesznek, vagyis „mennydörgés fiainak” hívott. Továbbá kiválasztotta Andrást, Fülöpöt, Bertalant, Mátét, Tamást, Jakabot Alfeus fiát, Tádét, a kánaáni Simont és a karióti Júdást, aki később elárulta őt.
(Mk 3,13-19)

A meghívás mindig találkozásból forrásozik. Az apostolok élete a Jézussal való találkozás után gyökeresen megváltozik. A meghívás küldetéssel is jár. Erre csak akkor vagyok képes, ha van kapcsolatom az életadóval. A mostani idő főegyházmegyénk számára a készület ideje. Ma imádságainkban kérjük az Urat, hogy Gergely kinevezett érsekünknek adja meg a Szentlélek hét ajándékát, és segítse abban, hogy a meghívásában örömét találja.

Csíki Szabolcs csíkdelnei plébános, székelyföldi ifjúsági lelkész

MEGOSZTÁS