Schönberger Jenő: aki merít a szenteltvízből, legyen áldást közvetítő

0
2403
Fotók: A szatmári egyházmegye sajtóirodája

„Tartozzunk azok közé, akik a világosságot akarják látni” – ezt kérte híveitől vízkereszt napján Schönberger Jenő szatmári egyházmegyei megyés püspök.

Megtelt a szatmári székesegyház január 6-án, vízkeresztkor: a tizenegy órától bemutatott püspöki szentmisére sokan elmentek, hogy merítsenek az ünnep napján megáldott vízből. Schönberger Jenő megyés püspök a bevonulást követően asszisztenciájával a jobb mellékoltárnál elhelyezett vizet tartalmazó edényhez vonult. Mielőtt megáldotta volna a sót és belehintette volna a vízbe, az ünnep történetéről, üzeneteiről beszélt, illetve a vízkereszthez kötődő vízszentelés hagyományáról. Kiemelte, hogy a szenteltvíz, mint szentelmény, áldás-közvetítő. A hívek, akik magukkal viszik, a hétköznapokban is meríthetnek Isten kegyelméből, áldásából.

Miután megszentelte a vizet, a főpásztor meghintette vele híveit, így vonult a főoltárhoz. Szentbeszédében elmondta, vízkereszt az Istennel való találkozásra hívja a keresztény embert.

„Jézus a világ világossága. Meg kell látnunk a fényt, Krisztust, képesnek kell lennünk arra, hogy észrevegyük a jót a világban. Mi, keresztények nem lehetünk pesszimisták, akik csak a rosszat látják. Meg kell tanulnunk tisztelni Isten csodálatos alkotásait. A világ azért jó, mert Isten teremtménye. Rossz, ami bűn, és ami a bűn által került a világba. Tartozzunk azok közé, akik a világosságot akarják látni! Hiszen Isten itt van, velünk együtt zarándokol. A napkeleti bölcsek észrevették a fényt, a csillagot, tudták, el kell menniük és hódolniuk kell Jézus előtt. A bölcsek találkozni akartak azzal, aki a mi boldogságunk. Éppen ezért mi sem maradhatunk le, nekünk is mennünk kell. De a mai evangéliumból azt is hallottuk, hogy a bölcsek, miután találkoztak Jézussal, más úton tértek haza. Aki Istennel találkozik, aki kész az Istennel élni, az más emberként él aztán minden nap. Az Istennel való találkozás bennünket alakít át. Ezt szeretné Isten a mi életünkben is elérni, hogy más emberekké legyünk. Olyan emberekké, akik minden nap Jézussal élnek és ez rajtuk keresztül kisugárzik” – foglalta össze a megyés püspök.

Szentbeszédében Schönberger Jenő emlékeztette híveit a szeptemberben, Budapesten megrendezésre kerülő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra és ajánlotta, ha lehetőségük adódik, menjenek el, vegyenek részt a nagy, közös ünneplésben. Végül a szenteltvízzel kapcsolatban kérte híveit, úgy használják, hogy minden érintésben érezzék Isten hívását arra, hogy ők maguk is áldást közvetítők legyenek, jobb, szentebb emberekké váljanak.

A szentmise után a hívek hosszan maradtak még, sorban álltak, hogy vihessenek a szenteltvízből. A vízkereszt-napi volt az utolsó püspöki szentmise, mielőtt január 7-étől március végéig a székesegyház a felújítás miatt bezárja kapuit.

A szatmári római katolikus egyházmegye sajtóirodája