A Szent Gellért Alapítvány 2019-es éve

0
1823
Fotók: Szent Gellért Alapítvány

Istennek hála alapítványunknál az idei év is nagyon mozgalmas és tartalommal teljes volt. Az 1993-ban meghatározott alapítványi céloknak megfelelően idén is számtalan tartalmas programot tartottunk célcsoportjainknak.

Tevékenységi területünk az elmúlt években számottevően bővült, továbbra is szem előtt tartva a kezdetekben meghatározott célcsoportokat: gyermekek, fiatalok, értelmi és/vagy fizikai fogyatékossággal élők és családjaik, valamint idősek, betegek. Évente közel 35 állandó programot és rendezvényt szerveztünk, és bonyolítottunk le, közel 100 önkéntes bevonásával.

Gyemekek és fiatalok számára a következő programjaink voltak: húsvéti és karácsonyi rajzpályázatok, amelyekre közül 1000 rajz érkezett be a környékbeli településkről, gőzerővel működnek ifjúsági csoportjaink is, van Szerelmes Ifink, amelyen keresztül a párválasztás előtt álló fiatalokat szeretnénk bevonzani, és segítséget és információkat nyújtani nekik, az immár 3 éve működő Néri Szent Fülöp Ifi VII. és VIII. osztályos diákoknak, idén volt 11 éves a Szent Imre Társulatunk, amely a húsvéti ünnepkörben itthon és külföldön is nagy sikerrel adja elő a passiót. Idén egy Iskola másképp programot is megszerveztünk áprilisban felkérésre, amelynek célja a gyerekek érzékenyítése volt a fogyatékossággal élőkkel szembe.

Táborokat is szervezünk 7 és 14 év közötti gyerekeknek, Szelterszen, a Szent Gellért Rehabilitációs és Rekreációs Házban. A legkedveltebb táborunk a Tükör-Kép Tábor, amelyet 2 turnusban megszerveztünk a nagy érdeklődésre való tekintettel. Az utóbbi pár évben már két tábornyi gyerek jelentkezik, sőt várólistások tucatja próbálkozik a bejutással. Az alapítvány önkéntes csapatát továbbra is az motiválja, hogy az Isten örök értékeit már kisgyermekkorban el kell szórni. A keresztény életre nevelő táborban egy-egy magyar szent köré épülnek a programok. Idén Szent Kingáé volt a főszerep. Mindkét turnusban közel 50 gyermek vesz részt. Többnyire Szentegyházáról érkeztek, de voltak Kápolnásfaluból, Lövétéről, Csíkmenaságról, Csíkszentgyörgyről, Fenyédről és még Marosvásárhelyről is résztvevőink. Augusztus utolsó hetén, immár 12. alkalommal rendeztük meg az Angol Nyelv-és Biblia Táborunk, amelyre 7 és 14 év közötti gyerekek jelentkezhettek, 34 résztvevővel zajlott le az 5 napos tábor, akik több megyéből érkeztek Hargita, Bákó és Maros. A tábor idei jelmondata Légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban. (1Tim 4,12). A programok lebonyolítását helyi és nemzetközi önkéntesek segítették, a nemzetközi önkéntesek jelenlétét a Care2Travel Egyesület biztosította, munkájuk megkönnyítésére fordító önkénteseket is biztosítottak számukra. A tábor végén a szülőket is vártuk egy közös szentmisére és azt ezt követő szeretetvendégségre is, illetve a gyerekek egy kis előadással is kedveskedtek szüleiknek. Azt tapasztalja a táborok szervezőcsapata, hogy egyre nagyobb az érdeklődés táboraink iránt, és a visszajelzésekből azt látjuk, hogy folytatnunk kell ezt a munkát, hiszen ezeken a táborokon iránymutatást adunk a gyerekeknek, hogy a keresztény értékrend szerint éljék életüket.

Gyerekeknek a téli időszakban két nagyobb programunk van: az Adventi koszorúkészítés és a Karácsonyi kiállítás. Idén egy rendhagyó kiállítással vártuk az osztályokat, gyerekcsoportokat alapítványunk székhelyén, december elején. Az idén a téma: Zöld karácsony! – Várakozz környezettudatosan! volt. Az esemény megnevezése megtévesztő, hiszen az 1 órás program nem csak abból állt, hogy a gyerekeket körbekísértük egy általunk előre elkészített kiállításon, hanem a program két nagyobb egységre tagolódott: Az első részben megtekintették a kiállított karácsonyi díszeket, amelyet ketté voltak választva, egyik rész az újrahasznosított díszekkel volt feldíszítve, míg a másik rész műanyag, csillogó-villogó díszekkel. Ebben a részben volt rajzfilm/ képösszeállítás vetítés, melyeknek témája a környezetvédelem volt, a vetítés után a történetek alapján beszélgettünk tovább. Mint a visszajelzésekből kiderült ez egy olyan téma, amely a mai gyerekeket nagyon érdekli, nagyon nyitottak iránta, és van sok ismeretük a témában. A második részben egy árnyjátékkal kezdtünk, amely a karácsony valódi üzenetéről szólt, ezzel szemben pedig egy csábítóan berendezett kirakattal találkozhattak a gyerekek, amley azt szimbolizálta, hogy a mai világban mi a karácsony üzenete. Legvégül átmentünk a betlehemi istállónak berendezett terembe, ahol játékkal zártuk az élményt, öleléssel, mosollyal és nem virtuális like-okkal és szívecskékkel ajándékoztuk meg egymást. Összesen 397 gyerek vett részt a kiállításon kísérőikkel.

A fiatal felnőttek számára január és február hónapokban jegyeskurzust szerveztünk a kápolnási és szentegyházi plébániákkal karöltve, valamint februárban megszerveztük a Házasság Hete programot is házaspároknak.

Értelmi és/vagy fizikai sérültjeink számára az Őrangyal program a legátfogóbb, amelynek keretén belül tematikus eseményeket szervezünk pártfogoltjaink és hozzátartozóik számára. Az Őrangyal program keretein belül szervezünk Őrangyal Farsangi bált, Nyárköszöntő Mulatságot, Őrangyal Tábort és Őrangyal Szüreti Bált is. Emellett minden szerdán foglalkozást biztosítunk számukra alapítványunk székhelyén, melynek kereteink belül kézműves foglalkozások, beszélgetések, szabadidős tevékenységek szerveződnek a rendszeresen járó pártfogoltjaink számára. Az Őrangyal programon belül a legnagyobb esemény az Őrangyal Tábor, amely minden év júliusában szerveződik meg a szelterszi Szent Gellért Rehabilitációs és Rekreációs házban. A tábor célja, hogy sérültek és kísérőik négy feledhetetlen napot tölthessenek együtt, amelyek a felhőtlen nevetésről, kikapcsolódásról, erőgyűjtésről és egymás támogatásáról szólnak. Idén 23 sérült fiatal vett részt és 8 kísérő érkezett velük. A tábor színes programokkal várta, úgy a fiatalokat, mint kísérőiket. A napi programok, mint minden évben, idén is egy magyar szent életének eseményei köré szerveződtek. Az idéni tábor tematikájának alapja Szent Kinga élete volt. A napi programokban helyet kaptak a kézműves foglalkozások, labdajátékok, tánc, éneklés, közös ima és hálaadás, emellett a résztvevő sérültek kis kirándulásban is részt vettek, amíg a kísérő szülők köténydíszítésben kapcsolódhattak ki. Idén még egy misén is résztvehettek a tábolakók, melyet Tamás Barna katolikus pap tartott.  Ahogy egyik szervezőkolleganőnk jól megfogalmazta, ez a tábor mindenki számára egy jó terápia lenne, hiszen az itt részt vevőktől sokat lehet tanulni az elfogadásról, az életszeretetről, és arról, hogy mindig van, aminek örülni. Fontos kihangsúlyozni az egészséges embertársaink számára, hogy elsősorban az embert lássuk meg, és csak utána a sérültséget, hiszen mindannyian hordozunk sérüléseket, lelki vagy testit, és jó lenne, ha el tudnánk fogadni egymást szeretetben, és tudnánk tanulni egymástól.

A szintén júliusban megszervezett KiSérŐ Táborunk fogyatékkal élő gyereket nevelő családoknak szól. Immár 12 éve, hogy a Székelyudvarhelyről és környékéről érkeznek táborozni családok. A három tartalmas nap a találkozásról szólt. Az eddigi tapasztalatok alapján elmondható, hogy: ebben van a legnagyob erő. A különleges feladattal küszködő család leginkább a hasonló helyzetben levőkkel tudja megosztani örömeit, gondjait. Korábban a strukturáltabb programokban gondolkoztak a szervezők: voltak programok szülőknek, sérült gyermekek, testvéreknek. Mára már egy nagy családdá formálódott a részben visszajáró, részben újonnan csatlakozó családok. A különböző tevékenységek során  szabadon mozoghattak a részt vevők.

A legtöbb embert megszólító és behívó programunk a Sportnap – fogyatékkal élőnek és nemcsak, amelyet októberben 7. alkalommal szerveztük meg a székelyudvarhelyi Sportcsarnokban. A Sportnapra elhívtunk és elvártunk minden a környéken tevékenykedő civil szervezetet, amelynek célcsoportja a sérültséggel elő emberek. Nagyon sikeresnek érezzük az eseményt, hiszen közel 200 résztvevő jött el 12 civil szervezettől. A program célja, mint minden évben, idén is az volt, hogy felhívjuk a figyelmet a fogyatékkal élőkre és a velük szembeni érzékenyítés fontosságára, arra, hogy jobban odafigyeljünk egymásra és egymás szükségleteire, illetve a mozgás fontosságára! Mindemellett szeretnénk népszerűsíteni az önkéntességet is, annak pozitívumait, hogy ezáltal is egészségesek és fogyatékkal élők együtt egy színes közösséget alkossunk.

Idősek, rászorulok és betegek számára állandó lehetőséget biztosítunk egészségügyi segédeszközök igénylésére, illetve évente több alkalommal segélycsomagokat juttatunk nekik, az egyik ilyen alkalom az Idősek napja program, amelyet a helyi plébániákkal közösen szervezünk, és bonyolítunk le, és célja, hogy jobban odafigyeljünk idős, beteg testvéreinkre, próbáljunk könnyíteni életükön.

Minden érdeklődő számára nyitott programunk az immár hagyománnyá vált, szeptemberben megrendezett Szent Gellért Búcsúnk, amelyre idén is megközelítőleg 300 hívő tisztelt meg jelenlétével. Ez az ünnep nagyon fontos az alapítványunknak, hiszen a névadójának állítunk emléket ezzel, és hálát adunk a jó Istennek a bőséges évünkért, hogy segítette munkánkat. Hálát adunk pártfogoltjainkért, segítőinkért, önkénteseinkért és munkatársainkért. A misét Koncsag László plébános tartotta, amelynek keretén belül kitért Szent Gellért életére és munkásságára. A mise közben az ünnepi hangulatot a Psallite keresztény zenekar biztosította. Mise után egy szeretetvendégségre került sor a búcsúra ellátogatók számára.

A búcsó mellett a másik jelentős programunk a karácsonyi várakozásra hangoló Karácsonyi Kavalkád, melyet a Szentegyházi Önkormányzattal és a Szentegyházi Ifjúsági Forummal közösen szervezünk. Idén 6. alkalommal volt kavalkád, advent első vasárnapján a szentegyházi vásártéren, melynek keretein belül voltak kultúrális programok, ének- és táncbemutatók, kézműves és jótékonysági vásár. Igyekeztünk egy színes és családias eseményt létrehozni, amely segít a karácsony igazi üzenetének meghallásában, és a meghitt várakozásban embertársainknak. Az eseményre közel 400 ember jött el.

Mindezek mellett két sérülteknek fenntartott lakóotthont üzemeltet, a székelyudvarhelyi Ferenc Házat, 5 sérült lakóval, illetve a szentegyházi Domokos Házat, egy sérült testvérpár számára.

A Szelterszben található Szent Gellért Rehabilitációs és Rekreációs Ház ad otthon a gyermekeknek, sérülteknek és családjaiknak szervezett táborainknak, illetve ezt a házat szálláslehetőségként is üzemeltetjük, és az így befolyó összeget az alapítvány működésére fordítjuk.

A fentiekből kitűnik, hogy embertársainkért végzett munkánk mennyire szerteágazó, mennyi energiát és időt igénylő, azonban ezt a munkát szeretettel, alázatos szívvel és segíteniakarással végzi az alapítvány hét munkatársa és közel 100 önkéntese.

Az alapítvány munkatársai hivatásukat, amelyet a jó Isten rendelt ki számunkra, az alapítvány mottója szerint végzik: „Egy cseppnyi őszinte szeretet nemesebb tengernyi tudománynál.” (Assisi Szent Ferenc)

Kányádi Mónika – Linda projektmenedzser, Szent Gellért Alapítvány