Görögkatolikus ikonosztázt szenteltek Nagypeleskén

1
2506

Az elmúlt hétvégén Vasile Bizău máramarosi püspök egyházmegyéje magyar lakta vidékére látogatott, hogy a joghatósága alá tartozó Nagypeleske magyar görögkatolikus templomának felújított műemlék-ikonosztázát felszentelje. Az ünnepi alkalomra számos külföldi és hazai, egyházi és világi méltóság is ellátogatott.

A budapesti Rétay és Benedek egyházi műiparintézet 1907-ből származó ikonosztázát 1982-ben átfestették, majd 2018-2019 között állagmegóvási és teljes körű restaurálási munkálatokat végeztek rajta. Az ünnepi esemény a papok és püspök bevonulásával kezdődött, majd a képfal királyi ajtója előtt, az ambonról mondott szentelési imák és a hívek zsoltározása után a püspök szenteltvízzel hintette meg a felújított, 320 darabból és 52 képből álló művészi alkotást, majd Paraklisszal folytatódott a ceremónia.

Az evangéliumot Simon István diakónus énekelte, az egyházmegye főpásztora pedig magyarul köszöntötte az egyházközség híveit és a történelmi eseményre összesereglett vendégeket, majd anyanyelvén, románul folytatta szentbeszédét. Prédikációjában elmondta, hogy a karácsonyi készületünkben a közénk érkező legfontosabb ikont, a megtestesült Jézus Krisztust várjuk, akiben Isten az ember felé, a föld felé nyitja meg az eget. A felszentelt ikonosztáz képein látható apostolok, próféták, szentek, ünnepek mindegyike a maguk módján a láthatatlan Isten ikonjai, akik nemcsak ablakot nyitnak a menny felé, de átvezetnek a profán világból a szentek országába. A főpásztor megköszönte a magyar kormány támogatását és a romániai magyar görögkatolikus közösségek felé tanúsított törődését, kifejtette, hogy a görögkatolikus egyházat is megviselte a történelem, ezért is szorul fizikai és lelki megújításra, de sok-sok imádságra is.

„A falak újraállítása magával hozza egy közösség lelki megújulását is, hiszen az épülettel együtt egy közösség is öregszik, idővel tönkremehet. Nem szabad elfelejteni, hogy tagjai vagyunk Krisztus egyházának, nagy családjának, a katolikus egyháznak és Isten egyházában testvérekként találunk egymásra. Amint egy ikonon keresztül arra figyelünk, akit ábrázol, úgy a falak mögött az a közösség áll, azok a hívek, akik bátran vallják meg hitüket, akik szükségét érzik a lelki megújulásnak, akarják és tesznek is érte a mai Európában tapasztalt, annyira fertőző ideológiai áramlatok zavaros tengerében” – fogalmazott a püspök.

A Mária-ájtatosság végén ifj. Pallai Béla parókus köszöntötte a püspököt, megköszönve neki mindazt a gondoskodást, amit egyházmegyéje magyar lakta hívei iránt tanúsít, hogy nemcsak templombúcsúk alkalmával, de ilyen fontos alkalmon is hívei között tud lenni. 2012-ben a Peleskei Istenszülő-ikon hazaérkezésének eseményén is jelen volt a püspök. A parókus az 1700-ból származó Peleskei-ikon, méreteiben megegyező ikonmásolatát ajándékozta hívei nevében a főpásztornak.

Fedor Tibor, a magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) egyházi kapcsolattartásért és együttműködésért felelős főosztályvezetője is értékelte az eseményt: Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár üdvözletét tolmácsolva elmondta, mennyire fontosnak tartja a magyar kormány a helyi közösségek kincseinek megőrzését. A felújítás igénye jól mutatja, hogy a környéken élők számára a templom felújításának csak akkor van értelme, ha élő közösség van körülötte.

Tilki Attila magyarországi országgyűlési képviselő egy régi idézettel kezdte köszöntő szavait: „Erős akarat képes legyőzni az akadályokat, az erős akarat pedig erős hitből fakad”. Összegzése szerint a görögkatolikusok hite iránytű lehet minden keresztény ember és közösség számára, ami újból arról tett tanúságot, hogy mennyire fontos az összefogás. Pataki Csaba, Szatmár megyei tanácselnök kifejtette, hogy 30 éve mondhatja el Romániában valaki magáról, hogy görögkatolikus.

„Az, hogy ma egy magyar görögkatolikus templomot újítunk fel, egy restaurált ikonosztázt szentelünk fel, az már önmagában is egy csoda, amely 30 éve indult útjára egy templomból és keresztény hitből. Amíg pedig meg tudjuk tartani hitünket, addig úgy a peleskei, mind a világ kereszténységének van jövője” – fogalmazott a tanácselnök. Kiss András, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei képviselő ünnepi köszöntőjében rámutatott arra, hogy azért lehetett görögkatolikus megújulás, mert az azelőtt élők nemzedékről nemzedékre átadták a hitet.

Zamfir Danciu, a Szatmárnémeti Örökségvédelmi Főfelügyelőség ügyvezető igazgatója román nyelven röviden összefoglalta a környék magyar görögkatolikusainak romániai helyzetét és további támogatásáról biztosította a nagypeleskén végzett folyamatos munkát, ahol nemcsak a templom újul, szépül, gyarapszik, de az idén átadott, ugyancsak a magyar kormány támogatásával kialakított mini-múzeum is szépen gazdagszik, egyházi-történeti-kultúrális munka is folyik. Végül Cristina Busuioc restaurátor diavetítéssel egybekötött román nyelvű bemutatót tartott az ikonosztáz felújítási munkájáról. A templomi ünnepség után a jelenlévők egészen közelről is megtekinthették az eredeti pompájában csillogó ikonosztázt, a Peleskei Istenszülő-ikont és a Peleskei Emlékteret, majd állófogadáson, családias hangulatban folytatódott az esemény.

Miután a jelenlegi templom helyén álló fatemplom kicsinek bizonyult és felépült a kőtemplom, a körbeépített régi templomot lebontották, megépíttették a tégla oltárt és a régi templom kétajtós ikonosztázát is beállították. A Tasnádszántói Becsky család adományozott egy Mária- és egy Szent Mihály-képet, utóbbit a főoltárra helyezték, a szatmári görög katolikus templomból származó régi tabernákulum tetejére, míg a Mária-kép az előkészítő asztalra került. 1832. október 25-én nagy ünnepség során szentelték fel először az épületet. Az új ikonosztáz építését 1906. november 4-én, az egyházközségi gyűlésen határozták el, mivel a régi nagyon tönkrement és nem illett az új épülethez. A budapesti Rétay és Benedek cég tervét és árajánlatát fogadták el „azon hozzáadással, hogy az új ikonosztázionba a meglevő Szűz Mária kegykép kellő restaurálás után behelyezendő, és a cég vegye át a régi képállvány királyajtóit.” Az új képállványt (6,5 m széles; 7 m magas) két hónap múlva az ónaptár szerinti karácsony vigíliáján be is állították. A Rétay és Benedek cég számos más településen épített több mint 120, hasonló kivitelezésű ikonfalat (a mai Magyarország területén 13-at, Romániában 26-ot, Kárpátalj-án 39-et, Szerbiában egyet, Szlovákiában 42-őt).

Pallai Béla

1 HOZZÁSZÓLÁS