Erdélyi pap a Hittani Kongregáció házasságok felbontásával foglalkozó bizottságában

1
3942

Mons. Kovács Gergely, a gyulafehérvári főegyházmegye papja, november 25-én kinevezést kapott a Hittani Kongregáció azon bizottságába, amely a házasságok hit javára történő felbontásának eljárásait vizsgálja ki. A szentírási alapokon álló privilegium paulinum szerint (lásd 1Kor 7,12-15) két meg nem keresztelt személy között kötött házasság felbomlik, a keresztséget felvett fél hitének nyújtott kedvezményként, magával azzal a ténnyel, hogy ez a fél új házasságot köt, amennyiben a meg nem keresztelt fél különválik. Az ilyen esetek kivizsgálása a Hittani Kongregáció hatáskörébe tartozik, egy szakértőkből álló bizottság által.

A Kultúra Pápai Tanácsának irodavezetőjeként Kovács Gergely már két hasonló szakbizottság tagjaként nyújt folyamatos egyházjogászi segítséget a Szentszéknek. 2008 óta a Kléruskongregáció keretében vizsgálja ki a papszentelésből fakadó kötelezettségek aluli felmentések rábízott ügyeit, illetve 2012 óta a Rota Romana Bíróságnál működő és az el nem hált házasságok ügyeit tárgyaló testületnek is döntő tagja, miután 1998 és 2012 között kötelékvédője volt ezeknek az ügyeknek az Istentiszteleti és Szentségi Kongregációnál. Kovács Gergely mostani kinevezése öt évre szól.

1 HOZZÁSZÓLÁS