15 éves a Nagybányai Háló Mozgalom

0
1173
Illusztráció/Háló Mozgalom

Ünnepeltek a nagybányai Hálósok, ugyanakkor az alkalmon a felelősség súlya is érződött, hiszen a jelenlegi tagokon áll, hogyan tudnak újabb lelkeket befonni a mozgalomba egy következő 15 évre.

Képzeljük el a következő képet: egy hajó leng a tenger vízén, a matrózok hálót bocsátanak a tengerbe, hogy halat fogjanak, mert szükségük van eledelre, táplálékra. A hajó az egyház szimbóluma, Isten népe, Krisztus teste, a matrózok pedig a hívek. A hajón nélkülözhetetlen eszköz a háló: sok fonalból álló kerek egész. Ugyanígy A Háló Mozgalom is több kicsi csoportból áll, hiszen sok kicsi rész alkot egy egészet, az egyházat. S ha az egyik kicsi rész ünnepel, akkor ünepel az egész, ezért is ünnepelt együtt a Háló szeptember 28-án a nagybányai Szent József plébánián, mert ezen a napon tartotta a nagybányai Háló közösség az évente megrendezett találkozóját. Ünnepelt, mert e kis közösség 15 éves, a Háló pedig 30. Újra fel kell tennünk a kérdést: mi a Háló? Eltelt 15 év, 30 év és most rajtunk áll, hogy mennyi lesz még.

A találkozó mottója: „Szeressétek, öleljétek át egymást, soha ne fordítsatok hátat a másiknak, mert a legnagyobb luxus ítélkezni mások felett és haragot tartani” (R.R.). Ebben a témában hallottunk egy előadást Orosz István Imre máriapócsi görögkatolikus parókus tanításai által. Az előadás arról szólt, hogy Isten mindenkit szeret és egyformának teremtett, emiatt nekünk is így kell viselkednünk egymással. Figyelmeztetett bennünket arra, hogy szeressük önmagunkat is, mert enélkül nagyon nehéz lesz másokat szeretni.

A szentmisét Ambrus István (Ábel atya) kapnikbányai plébános celebrálta Dánku Balázs házigazdával és Veres Attila felsőbányai plébánossal. A szentbeszédben arról beszélt, hogy legyünk alázatosak, tegyük a jót, a jutalmat ne az emberektől várjuk. Isten mindenkit megjutalmaz majd tettei alapján.

Az eucharisztia közös ünneplése után ebédeltünk, beszélgettünk. Ez a Háló másik arca: a személyes találkozás egymással. A lelki és testi feltöltődés után Szmutku Róbert esperes beszámolt međugorjei élményeiről, a hely szellemiségéről és az ott müködő evangélizálás erejéről, gyümölcseiről. Bodor Ágota szakpszihológus a pozitiv gondolkodás fontosságáról beszélt. Utána zenés percek következtek. A program végén Szeibert András, a Háló egyik vezetőjének, s egyben egyik alapítójának az irányításával elmélkedtünk a Hálóról és arról, hogyan lehetne tovább fonni és másokat is behálózni. A program tartalmas volt, kaptunk utánpótlást, lelki eledelt.

Most rajtunk sor az ott kapottakat gyümölcsöztetni, kamatoztatni, hogy Krisztus evangéliuma még jobban terjeszkedjen a világban. Mert ez a Háló: befonni a világot a Megváltás és Feltámadás örömhírével.

Fekete Csaba (Nagybánya)