Huszonöt éve működik a Katolikus Magyar Bibliatársulat

0
1633
Oláh Zoltán előadása. Fotók: Bodó Márta

A Katolikus Magyar Bibliatársulat az idei főegyházmegyei biblianapot október 19-én szervezte meg , amely egyben a KMB 25. születésnapja is volt. A Marosvásárhelyen a Deus Providebit Házban megtartott tanulmányi napon és ünneplésen az egyházmegye több helységéből érkeztek résztvevők, olyan csoportok képviseletében, amelyek rendszeresen olvassák és élik a Szentírást. A bevezetőben a gyulafehérvári kisszeminárium diákjai és brassói ifisek zenéltek és énekeltek, majd egy filmvetítés idézte a társulat kezdeteit, történetét és alapítóját, valamint olyan tagjait, tanúságtevőit, akik időközben már az Úr közvetlen közeléből kísérik a KMB földi ténykedését, törekvéseit. – Hozzánk is szólni akar az Úr – fogalmazta meg Oláh Dénes főesperes, aki a biblianap kezdetén ünnepélyesen hozta be és helyezte el mintegy trónon, a központban a Szentírást. Oláh Zoltán teológiai tanár, a KMB tiszteletbeli elnöke Ne vígy minket kísértésbe (Mt 6,13a) címen tartott előadást, a Miatyánk imát elemezve, főleg a címben kiemelt kérés mai (át)értelmezési kísérleteinek fölösleges voltára mutatva rá. A biblianap délután 6 órakor a Tamás József segédpüspök által celebrált szentmisével ért véget.

Beszámolónk az eseményről teljes terjedelmében a Vasárnap október 27-i számában olvasható.