Megérkezett a missziós kereszt a nagyváradi egyházmegyébe

0
1954
Fotók: Hirek.varad.org

A missziós kereszt első állomása Kárásztelken volt, ahol a hívek, Nagy Jácint helyi plébános vezetésével ünnepélyesen fogadták azt október 1-én délután. Sövér István zilahi esperes plébános megnyitotta a Ferenc pápa által szorgalmazott Rendkívüli Missziós Hónapot, annak a missziós keresztnek a jelenlétében, amelyen magyar szentjeink ereklyéi vannak elhelyezve.

Buzdításában az esperes kihangsúlyozta, hogy a hiteles kereszténység a legnagyobb misszió, vagyis a kimondott szónak legyen aranyfedezete, a kimondott szót meg is kell élni. Az alkalmon keresztúti ájtatosságot is tartottak, amelyen az esperesi kerület minden papja jelen volt és imádkozott – számol be az eseményről a nagyváradi egyházmegye hírportálja.

Vass Csaba lazarista szerzetes a keresztről tartott előadást. Felhívta a jelenlevők figyelmét a missziós kereszt jelenlétének fontosságára: a missziós kereszt bekapcsol bennünket egy vérkeringésbe, beláttatja velünk, hogy a kereszt a győzelemnek a jele, amely felemel bennünket, ami emlékeztet Krisztus áldozatára.

Az előadást követően, a szentmise előtt rózsafüzért imádkoztak az egybegyűltek. A szentmise főcelebránsa, Fodor József általános helynök bevezetőjében elmondta, felemelő eseménynek tanúi a résztvevők. „A missziós kereszt egybegyűjt bennünket, teszi ezt Isten szeretetének nagysága által. Mindnyájan, akik jelen vagyunk, átéltük, hogy Jézus szeret. Ő mindig rendkívüli átéléssel mondja nekünk: szeretlek. Érted vagyok itt. Bízz bennem, ne félj, veled vagyok” – fogalmazott a helynök.

Prédikációjában kifejtette, hogy Jézus a szeretet himnuszát mondta el az utolsó vacsorán, ahol Önmagát adta értünk. Minden szentmisében az oltár szeretettel van megterítve. Ha ezt megértjük, akkor életünk nehézségei, testünk betegségei eltűnnek és lángolni fog a szívünk, mert felismerjük azt, hogy Jézus szeret, és mindig azon is van, hogy szeressen. Az oltár ebben a felismerésben válik életünk középpontjává.

Tasnádon október 2-án fogadták a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus jelképét, amely során Kruzslitz Imre plébános köszöntötte a helyi résztvevőket és a zarándokokat, majd Sövér István zilahi esperes-plébános mondott beszédet a keresztről, készítőjéről és jelentőségéről. Röviden bemutatta az eucharisztikus kongresszusok történetét is. Beszédében kiemelte a kereszt jelenlétének történelmi jelentőségét, ami az esemény egyediségében és a kereszt jelenlétének különleges missziós értelmében áll.

Az ezt követő szentmisén a helyi hívek és a környező települések zarándokai vettek részt, majd a tasnádi plébánia lelkiségi csoportjai szentségimádás keretében imádkoztak közösségükért, az egyházmegyéért, a világegyházért és a missziókért egészen 15 óráig, amikor a kereszt újra útra kelt, ezúttal a nagyváradi székesegyház irányába.

A nagyváradi egyházmegye főtemplomába október 2-án, 17 órára érkezett meg a NEK-szimbólum, ma estig itt járulhatnak elé a hívek az imádságba, elmélkedésekbe, szentmisékbe bekapcsolódva.

Kedden este Fodor József általános helynök mutatott be szentmisét, amelynek szónoka Vass Csaba lazarista szerzetes, az egyházmegye NEK-megbízottja volt. Prédikációjában Isten bőkezűségéről beszélt, aki nem tud mérsékelten megajándékozni, bármit tesz az emberért, azt telyességgel teszi.

„Sok fogalom vesz körül minket ezekben a kegyelmi napokban: eucharisztia, misszió, kereszt és sok más, azonban nem szabad elfelednünk azt, hogy a központban mindig maga a feltámadt Krisztus áll” – hangsúlyozta. Három szó-párt emelt ki Vass Csaba: öröm-ünnep, kereszt-szeretet és szeretet, illetve küldetés-tudatosság. Ha megtapasztaltuk, felismertük és megértettük Istennek irántunk való túlcsorduló szeretetét, és az örömet, amire hív minket, – hiszen szomorú igazi keresztény nem is létezhet – akkor ez a felismerés küldetést állít elénk, mégpedig arra hív, hogy változtassuk meg a szívünket, utána pedig felebarátainak szívének megváltoztatásán munkálkodjunk.

A szentmisét követően a családosok egyházmegyei csoportja tartott szentségimádást a székesegyházban, a missziós kereszt jelenlétében.