2019. augusztus 30., péntek

0
795

EVANGÉLIUM

Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak:
A mennyek országa olyan, mint az a tíz szűz, akik vették lámpáikat, és kimentek a vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak. A balgák fogták a lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal; az okosak azonban korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, s ők mind elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás hangzott: „Íme, a vőlegény! Menjetek eléje!” Erre a szüzek mindnyájan fölébredtek, és felszították lámpásaikat. A balgák kérték az okosakat: „Adjatok az olajotokból, mert lámpásaink kialvóban vannak!” Az okosak ezt válaszolták: „Nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen. Inkább menjetek el a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak!”
Míg azok vásárolni mentek, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre; az ajtó pedig bezárult. Később megérkezett a többi szűz is. Így szóltak: „Uram, uram! Nyiss ajtót nekünk!” De ő így válaszolt: „Bizony, mondom nektek, nem ismerlek titeket!”
Virrasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát!
(Mt 25,1-13)

Nekünk, maiaknak okosaknak is kell lenni. Nem elég csak jámborkodó, látszat-alázatos életet élni. A csupán ájtatos élet nem elég, kell tudatos elköteleződés az Isten mellett, különben csak balgák maradunk és lekésünk az igazi találkozásról, ünnepről. Az igazán okosak a Szentlélek emberei, akik átadják magukat az igazán Lényegesnek. Sok időnket kellene virrasztásban tölteni, igazán közel lenni az életadó Istenhez. Most azt az időt éljük, amikor jön a Vőlegény, feladatunk elébe menni.

Csíki Szabolcs plébános

MEGOSZTÁS