2019. augusztus 29., csütörtök

0
752

EVANGÉLIUM

Miután Jézus megkezdte nyilvános működését, Heródes Antipász király elfogatta Jánost, és börtönbe vetette. Testvérének, Fülöpnek felesége, Heródiás miatt tette, akit feleségül vett. János ugyanis figyelmeztette Heródest: „Nem szabad elvenned testvéred feleségét.”
Emiatt Heródiás áskálódott ellene. Szívesen eltétette volna láb alól, de nem tehette. Heródes ugyanis félt Jánostól, mert tudta, hogy igaz és szent ember. Ezért meg akarta őt menteni. Valahányszor beszélt vele, zavarba jött, mégis szívesen meghallgatta.
Végül elérkezett a kedvező nap. Heródes a születése napján lakomát adott vezető embereinek, a magas rangú tiszteknek és Galilea előkelőségeinek. Közben Heródiás leánya bement, táncolt nekik, és Heródes meg vendégei előtt nagy tetszést aratott.
A király így szólt a leányhoz: „Kérj tőlem, amit akarsz! Megadom neked.” Sőt meg is esküdött: „Bármit kérsz, megadom neked, még az országom felét is.”
A leány kiment, és megkérdezte anyjától: „Mit kérjek?” Anyja ezt felelte: „Keresztelő János fejét.” Erre visszasietett a királyhoz, és előadta kérését. „Azt akarom, hogy most azonnal add nekem egy tálon Keresztelő János fejét!” A király nagyon elszomorodott emiatt, de esküjére és a vendégekre való tekintettel nem akarta kedvét szegni. Azonnal elküldött egy hóhért azzal a paranccsal, hogy hozza el János fejét. Az elment, lefejezte őt a börtönben, és elhozta fejét egy tálon. Odaadta a leánynak, a leány pedig elvitte anyjának. Amikor János tanítványai meghallották, eljöttek, elvitték János testét, és egy sírboltba temették.
(Mk 6,17-29)

Az evangélium Keresztelő János alakját tárja fel: az ő küldetése, hogy a megtérés útjára vezesse népét, környezetét. Keresztelő a bátor-harcos rávilágít Heródes, Galilea fejedelmének vétkére – aki testvérének Fülöpnek feleségét csábította el – és ezért börtönbe került. A fejedelem ünnepeltetve magát, új feleségének lánya tánccal szórakoztatta és az úrnak tetszik a produkció, mindent ígér. Az ígéret teljessége, Keresztelő élete. Ma is vannak keresztények, akik életüket adják, nem gondolkodnak, csak teszik a tőlük telhetőt. Ők a mai egyházunk megszentelői. Kérjük Keresztelő Szent János közbenjárását, hogy az élet igazságának védői és oltalmazói legyünk, nem számolva azzal, hogy ennek olykor nagy árai is lehetnek.

Csíki Szabolcs plébános

MEGOSZTÁS