2019. augusztus 23., péntek

0
834

EVANGÉLIUM

Abban az időben amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek, és egyikük, egy törvénytudó alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki: „Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben?”
Jézus így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták.”
(Mt 22,34-40)

Az örömhír elbeszélése szerint a farizeusok összegyűlnek, hogy próbára tegyék Jézust. Egyikük, egy érdekes kérdéssel próbálkozik: „Mester, melyik a főparancs a törvényben?” Ez egy csalafinta kérdés, mert a mózesi törvény több mint hatszáz előírást tartalmaz és nehéz kiválasztani ezek közül a legfontosabbat. Jézus azonban nagyon egyértelműen és világosan válaszol. Az Isten és a felebarát iránti szeretet adják az élethűséget, a lehetőséget, az igazi örömöt. Létünk lényege, hogy szeressünk és szeretve legyünk. Ezt kellene élni, tovább adni!

Csíki Szabolcs plébános

MEGOSZTÁS