Csíksomlyón tartják az Erdélyi Ferences Rendtartomány továbbképzőjét

2
2331
Suciu Dorottya fotói

A csíksomlyói kegytemplomban Szent István király ünnepén az esti ünnepi szentmisével, amelyet P. Urbán Erik tartományfőnök mutatott be, a hívek és a ferences testvérek jelenlétében, elkezdődött az Erdélyi Ferences Rendtartomány továbbképzője. A tartományfőnök a szentmise kezdetén emlékeztetett arra, Szent István király ünnepe különös jelentőséggel bír az erdélyi ferences provincia életében, hiszen ennek alapításakor az egykori ferences atyák a rendtartomány égi patrónájául választották államalapító királyunkat.

A továbbképző egyik vonása a hivatás évében az, hogy hálát adjanak hivatásukért, megerősödjenek benne. A szentmise végén Urbán Erik tartományfönők a rendtartomány továbbképzője előtt így szólt:  „családban szokás megünnepelni a kerek évfordulókat. Akár az életállapotnak a kerek évfordulóit: 25, 50, 60, 65, 70-es évfordulókat, például a házassági évfordulókat vagy pedig az életkorunkat, ha az kerek számhoz ér el, például 50 vagy 90 évhez. Ezt szeretném most én is tenni, hogy köszöntsem rendi testvéreimet, akik most itt jelen vannak, és kerek évfordulót ünnepelnek. Egy emléklapot készítettünk, ennek szövege így hangzik: a kisebb testvérek Szent István királyról nevezett rendtartomány testvérei szívből kérik az isteni kegyelem segítségét és megerősítését, a csíksomlyói segítő Szűz Mária folytonos anyai pártfogását és szeráfi szent atyánk áldását az életére, hogy növekvő hűséggel és belső örömmel folytassa Istennek és az egyháznak szentelt imádságos szerzetesi illetve papi hivatását.

Urbán Erik ferences tartományfőnök örökfogadalmának 25. évfordulója alkalmából köszöntötte Bakó Béla fr. Pál, Bőjte Mihály, Pál Leó testvéreket, Timár Asztrik ferencest pedig örökfogadalmának és pappá szentelésének 25. évfordulója alkalmából. Papp Károly fr. Leonárd atyát születésének 90. évfordulója, Orbán Szabolcs és Fábián Árpád fr. Sebestyén testvéreket pedig születésüknek 50. évfordulója alkalmából köszöntötte.

MEGOSZTÁS

2 HOZZÁSZÓLÁSOK