2019. július 26., péntek

0
684

EVANGÉLIUM  

Egy alkalommal Jézus így szólt tanítványaihoz:
„Boldog a ti szemetek, mert lát, és a ti fületek, mert hall! Bizony, mondom nektek: sok próféta és igaz kívánta látni, amit ti láttok, – és nem láthatta; kívánta hallani, amit ti hallotok, – és nem hallotta.”
(Mt 13,16-17)

Ma többnyire mindenki panaszkodik, elégedetlenkedik, sűrűn kritizál, össze-vissza pletykál, szabadon véleményt formál mit sem gondolva arra, hogy ezzel nem gazdagít, hanem lehúz és árt. Szükség van a látásra, hogy ne össze-vissza éljünk, hanem céltudatosan, a lényegre figyelve. S ha ez így lesz, akkor ránk is igazak az evangélium szavai: „Boldog a ti szemetek, mert lát, és a ti fületek, mert hall!” Bárcsak látó és halló emberekké válnánk, mert így vissza nyernénk az életkedvünket és észre tudnánk venni az élet apró örömeit. Az élet és lehetőség adva van, nekünk csak élni kell vele.

Csíki Szabolcs segédlelkész

MEGOSZTÁS