Ökumenikus istentisztelettel tiltakoztak a temetőgyalázás ellen

1
1922
Fotók: Kocsis B. János

Több mint kétezren gyűltek össze a Kezdeményező Bizottság és Hargita Megye Tanácsa által szervezett ökumenikus istentiszteletre az úzvölgyi temetőben május 12-én, vasárnap. Székelyföld és Erdély minden szegletéből érkeztek, hogy együtt tiltakozzanak a dormánfalvi önkormányzat kegyeletsértő és törvénybe ütköző építkezése ellen.

A békés tüntetésen Udvarhelyszék, Marosszék, Gyergyószék, Háromszék, de a Brassó megyei Ürmös is képviseltette magát a székelyföldi elöljárók, képviselők, illetve település polgármestere, alpolgármestere, illetve a történelmi egyházak és a hagyományőrző huszárezred képviselői mellett.

„Felemelő volt látni a hatalmas, fegyelmezett tömeget, amely összegyűlt, hogy közösen imádkozzunk. Elmondhatjuk, van összefogás, van erő, van közös ügy iránti érdeklődés és lelkesedés. Büszkének kell lennünk arra, hogy képesek vagyunk összefogni, megfogni egymás kezét akkor, ha baj van, ha szükség van erre” – mondta Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke.

Nem adminisztrációs, hiba, hanem kegyeletsértés

Mint ismeretes, a Bákó megyei Dormánfalva (Dărmănești) önkormányzata tanácshatározattal közvagyonába foglalta a Hargita megye területén fekvő, Csíkszentmárton községhez tartozó úzvölgyi magyar katonatemetőt, holott az a Hargita megyei község közvagyonának része, amit egy 2010. évi kormányhatározat is bizonyít. Továbbá a miskolci 10. honvéd gyalogezred temetkezési helyére ismeretlen román katonák számára emlékművet és kereszteket állíttatott.

Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke hangsúlyozta, hogy nem adminisztratív tévedésről, hanem kegyeletsértésről, a hősi halottak emlékének meggyalázásról van szó. A „felújított” temető avatási ünnepségét május 17-re halasztották, a tüntetésen azonban felszólították a jelenlevőket, hogy addig is szervezzék meg közösen a temető felügyeletét, azaz a kitűzött napon se hagyják magára az elhantoltakat és emléküket. Tamás Sándor és Sepsiszentgyörgy polgármestere, Antal Árpád úgy tervezik, hogy május 16-án este újra kilátogatnak a temetőhöz és megvárják az avatásra érkezőket.

Keresztény üldöz keresztényt…

Az ökumenikus istentiszteleten részt vett Demeter Sándor Lóránd székelyderzsi unitárius lelkész, Böjte Csaba ferences szerzetes, Gáspár-Györgydeák Lajos nyugalmazott katolikus lelkész, Gábor Zoltán csíkszépvízi plébános, Kincses Kálmán székelyszenterzsébeti református lelkész, Biró Erika szörcsei református lelkész, Kovács István sepsiszentgyörgyi unitárius lelkész, valamint Zelenák József evangélikus esperes. Demeter Sándor Lóránd beszédében elmondta, hogy nemcsak tőlünk távol, szerte a nagyvilágban üldözik a keresztényeket, hanem Romániában is, ahol keresztény üldöz keresztényt. Pál apostol korintusbeliekhez írt levelét idézve a magyarság mai „szorongatásairól” beszélt felsorolva a jogsérelmeket, ám az úzvölgyi temetőben felállított betonkereszt „túlmutat az Úz völgyén”. Böjte Csaba azt mondta, hogy eljött az az idő, amikor a legnagyobb érték az ember, ugyanis nehéz munkaerőt találni szerte Európában, de itthon is, és a bukaresti vezetőknek be kellene látniuk, hogy itt minden emberre szükség van, ezért ne elüldözni akarjanak, hanem együtt kellene építenünk az országot.

A szervezők felolvastak egy tiltakozást magyar és román nyelven, amelyben követelték a törvénytelenség kivizsgálását, a törvényszegők felelősségre vonását, az eredeti állapot visszaállítását és a felelősök megbüntetését, a települések és a megyék közötti határok rendezését, a magyarsággyalázó és történelemhamisító folyamat azonnali megállítását, valamint nyilvános bocsánatkérést a meggyalázott temetőben nyugvó katonák hozzátartozóitól és a sértett nemzetektől. A tiltakozó levelet a szervezők elküldik Klaus Johannis államelnöknek, a kormányhivatalnak, Hargita és Bákó Megye Prefektusi Hivatalának, illetve Bákó Megye Tanácsának.

1 HOZZÁSZÓLÁS