2019. április 25., csütörtök

0
770

EVANGÉLIUM

Abban az időben:
Az (Emmauszból visszatért) tanítványok beszámoltak az úton történtekről, meg arról, hogyan ismerték fel (Jézust) a kenyértöréskor.
Míg ezekről beszélgettek, egyszer csak megjelent köztük (Jézus), és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” Ijedtükben és félelmükben azt vélték, hogy szellemet látnak. De ő így szólt hozzájuk: „Miért ijedtetek meg, és miért támad kétely a szívetekben? Nézzétek meg kezemet és lábamat! Én vagyok. Tapintsatok meg és lássátok, a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van.” Ezután megmutatta nekik a kezét és a lábát.
De örömükben még mindig nem mertek hinni, és csodálkoztak. Ezért így szólt hozzájuk: „Van itt valami ennivalótok?” Adtak neki egy darab sült halat. Fogta és a szemük láttára evett belőle.
Aztán így szólt hozzájuk: „Ezeket mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesednie mindannak, amit rólam Mózes törvényében, a prófétákban és a zsoltárokban írtak.” Ekkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az írásokat.
Majd így folytatta: „Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halálból. Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni Jeruzsálemtől kezdve minden népnek. Ti tanúi vagytok ezeknek.”
(Lk 24,35-48)

Az emmauszi tanítványok miközben életélményükről mesélnek „egyszer csak megjelent köztük (Jézus), és köszöntötte őket: Békesség nektek!” Isten valóban élet, határtalan jelenléttel van övéi iránt: „Tapintsatok meg, és lássátok!” Bizonyít, bátorít és a hitre vezet, persze értelmüket is meg kell nyitnia. Mi, maiak talán azért vagyunk olyan élettelenek, mert csak emberi, önző elképzeléseinket tartjuk a legfontosabbnak. Jó lenne megtanulni, igazán értelmesen gondolkodni, nézni, életet élni, ne csak emberi módra, hanem Istenre hagyatkozva, hogy értelmet nyerhessen minden!

Csíki Szabolcs segédlelkész

MEGOSZTÁS