Eltemették Túry László pápai prelátust

0
1933
Fotók: Váncsa Csaba

A március 21-én, csütörtökön este elhunyt Túry László pápai prelátus, nyugalmazott nagyprépost temetési szertartása a dettai plébániatemplomban március 24-én, vasárnap délután 3 órakor kezdődött.

A szentmisét, az elhunyt lelki üdvéért Pál József-Csaba megyés püspök mutatta be negyven pap, az elhunyt rokonsága és több egyházközségből (Kisiratos és filiái, Újzimánd, Temesvár, Csák) érkezett hívő jelenlétében – közli a temesvári egyházmegye hírportálja. A szentmise kezdetén Böcskei László nagyváradi megyéspüspök részvétnyilvánítását olvasta fel, aki Túry Lászlóra úgy emlékszik, mint „egy lelkipásztori óriásra”, valamint kiemelte, hogy mindig lelkiismeretesen végezte munkáját. Szentbeszédében Szilvágyi Zsolt pasztorációs ügyekért felelős püspöki helynök, Temesvár-józsefvárosi plébános kiemelte, hogy az elhunyt az imádság embere volt, és mindig imádkozott azokért, akiknek szüksége volt az ő imáira.

„Nála a rózsafüzér nem csak dísz volt. Igazi jó pásztor volt, aki mindig a hívek rendelkezésére tudott állni annak ellenére, hogy sok egyházi címet viselt. A címek ellenére viszont mindenkinek a papbácsija tudott maradni. Ugyanakkor Túry atya mindig a hála és köszönet embere volt, még a legkisebb emberi gesztusért is hálát tudott adni” – fogalmazott a püspöki helynök. A szentmise végén a főpásztor megköszönte Kóbor György nyugalmazott általános helynöknek, a csáki Caritas igazgatójának, hogy a helyi idősek otthonában 10 éven keresztül gondját viselte Túry Lászlónak, de köszönetet mondott Szilvágyi Zsolt pasztorációs ügyekért felelős püspöki helynöknek is, hogy igazi paptestvérként törődött vele, illetve Filip Dorin csáki plébánosnak, hogy többször elvitte a néha prelátust a plébániára és bevonta a plébánia életébe, Lokodi Attila dettai plébánosnak pedig a temetés megszervezését.

A megboldogult pápai prelátust ezt követően a dettai temetőben helyezték örök nyugalomra a szülei mellé.


Váncsa Csaba