Elhunyt Túry László nyugalmazott nagyprépost, plébános

1
2870
Forrás: Gerhardus.ro

Túry László pápai prelátus, nyugalmazott nagyprépost, plébános 91. életévében visszaadta lelkét teremtőjének március 21-én, csütörtökön este. Temetése vasárnap délután három órakor lesz Dettán.

Csütörtökön este elhunyt Túry László pápai prelátus, a temesvári székeskáptalan nyugalmazott nagyprépostja, temesvár-újkissodai nyugalmazott plébános.

Túry László 1928. május 7-én Dézsánfalván született. A temesvári Piarista Főgimnázium végzőseként teológiai tanulmányait a Temesvári Hittudományi Főiskolán kezdte meg, majd a bărăgani száműzetés évei következtek, amelyet a szüleivel együtt töltött. A lelkipásztori hivatásra való felkészülését a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán fejezte be. A gyulafehérvári székesegyházban 1957. április 28-án Márton Áron püspök szentelte pappá. Káplánként 1957. szeptember 1-től Németszentpéteren, később Újaradon tevékenykedett. 1964-től óbébi plébános, 1980-tól kisiratosi plébános és aradi esperes, 1994-től temesvár-újkissodai plébános. 2002. május 19-én Roos Márton nyugalmazott temesvári püspök a székeskáptalan nagyprépostjává nevezte ki. 2003. január 15-én Szent II. János Pál pápa a pápai prelátus címet adományozta Túry Lászlónak. Nyugalomba 2009. október 1-jén vonult.

A temetési szertartás a dettai plébániatemplomban március 24-én, vasárnap délután 3 órakor szentmisével kezdődik, amelynek főcelebránsa Pál József Csaba megyéspüspök lesz. Szentbeszédet Szilvágyi Zsolt pasztorációs ügyekért felelős püspöki helynök mond, Temesvár-józsefvárosi plébános mond majd. A megboldogult pápai prelátust ezt követően a dettai temetőben helyezik örök nyugalomra.

Az Úr adjon örök nyugalmat neki!

Gyászjelentés

1 HOZZÁSZÓLÁS