Jakubinyi érsek kiterjeszti a csíksomlyói búcsút a pápalátogatás napjára is

5
21925

Mivel idén a csíksomlyói pünkösdszombati 453. fogadalmi búcsú június 8-án, szombaton lesz, egy héttel a pápalátogatás után (a ferences atyák ezt már meghirdették), ezért a csíksomlyói pápalátogatás napját (…) is fogadalmi búcsúnak nyilvánítom, hogy a pápalátogatás zarándokai is eleget tehessenek az ősök fogadalmának – áll a gyulafehérvári érsek pápalátogatással kapcsolatos, január 21-én kiadott körlevelében.

Jakubinyi György a főegyházmegye nevében köszönti Ferenc pápát: „Isten hozta, Szentatyánk a Csíksomlyói Segítő Szűz Máriához, erdélyi híveihez! Kérjük, erősítsen minket hitünkben és a Szentatya iránti hűségben a csíksomlyói kőkereszt feliratos fohásza szerint: »Isten! Tarts meg minket Őseink szent hitében és erényeiben.« ”

Az előkészület négy hónapjára a főpásztor előírta a következőket:

1. Kérem, hogy a vasárnapi szentmisékben az egyetemes könyörgések közé egyet vagy kettőt tegyenek be a mellékelt könyörgésekből.

2. A szentmisék után az „Isten Szolgája Márton Áron”- imádság előtt mondjuk el a következő imádságot a pápalátogatás lelki gyümölcseiért:

Szerető mennyei Atyánk, te választottad Ferenc pápát, hogy Szent Péter utódaként vezesse Anyaszentegyházunkat. Szentlelked kísérje találkozásunkat, hogy megerősítsen őseink hitében és erényeiben, bátorítson a kitartó reményben, megújítson az isteni és felebaráti szeretetben. Csíksomlyói Segítő Szűz Mária, könyörögj érettünk! Ámen

3. A nagyböjti triduumokat használják fel a pápalátogatás előkészítésére.

4. A főpásztor szorgalmazza az egyházközségekben előadások, előadássorozatok megtartását Ferenc pápával, hazánkban tett látogatásával kapcsolatban.

5 HOZZÁSZÓLÁSOK

  1. Ez a döntés valóban szép. Előre bocsátom, hogy nem vagyok senki. Pláne nem egy Érsekhez, vagy Pápához képest. Ha azonban azt veszem alappul, hogy a Katolikus Pápa Gyereknapon megy a csíksomlyói Szent nyeregbe román trikolór alatt, akkor már nem annyira tetszik a dolog. Minket nem kell megtéríteni, mi keresztények voltunk már Péter előtt is. Ha azonban azt nézem, hogy a “vendégek” névsora egyenlőre nem publikus, akkor elgondolkodom a jószándék őszinteségén. A bárányokhoz a jószándékú pásztor NEM a farkasok békéjének igéjével érkezik. NEM a csentenár ünneplésének trikolórjával. Ha a Magyar hívekhez érkezik,akkor valóban szívvesen látjuk. Ha viszont magyargyűlölő román trikolórt hoz a Babba Mária szent Búcsújába, én azt ajánlom hogy minden magyar aki nem akarja meggyalázva érezni magát,fordítson hátat. Ha a csentenár békéjét akarja hirdetni, akkor énekeljük fennhangon a Székelyhimnuszt, és a “Boldog Asszony Anyánk”-at! Nem kérünk mást, mint hogy a Gyulafehérvári ígéreteiket tartsák be.Ehhez kérjük a Szentatya támogatását. Ha nem ezért jön, kár a motorináért. (szerintem)