Vendégségben Vianenben

„Amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg nem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek.” (1Kor 2,9)

0
1375
A hágai magyar katolikus egyházközösségben Szőcs Csaba szászfenesi plébános, meghívott előadó vezetésével lelkigyakorlattal egybekötött szentmisére került sor szeptember 8-án Vianenben. Szőcs Csaba szászfenesi plébános, a Verbum Keresztény Kulturális Egyesület igazgatója, a lelkigyakorlatot azzal a többek által megfogalmazott gondolattal indította, miszerint a vallásokat két részre lehet osztani. Az egyik felfogás szerint, az a fontos, mit tesz az ember az Istenért, a másik felfogás azt tartja meghatározónak a vallásban, hogy mit tesz Isten az emberért.
Természetesen a második jellemzi jól a keresztény vallásfelfogást. Amit az ember tesz, már egyfajta válasz Isten megelőző szeretetére, tetteire. Ahogyan Jézus egykor a kereszten, valóságosan kiszolgáltatta magát a bűnös embernek, úgy az ostyában is kézzelfoghatóan kiszolgáltatja magát; szó szerint a bűnös ember kezébe teszi le életét. Mi honnan tudhatjuk, mi a helyes válasz? Mi a helyes tett? Mi az igazi szeretet? Legtisztábban a főparancs mutatja meg ezt nekünk. Emellett a búcsúzkodó Jézus új parancsot is ad tanítványinak, a szeretet új mértékét saját példáján keresztül mutatva meg nekik: Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást! (Jn 13,34.)
Zárógondolatként elhangzott, hogy a keresztény élet egyfajta útonjárás, ahol nem vagyunk egyedül; egymás mellett haladunk, mindenki egy irányba, de mindenkinek megvan a saját útja. Ami a legfontosabb ezen az úton Jézus mindig velünk van, mivel ő maga az út.
A lelkigyakorlatot záró szentmise előtt még részletes és élménydús beszámolót hallhattunk a három plébánián, (Szászfenes, Magyarfenes és Gyalu) folyó munkák mindennapjairól, a gyermekek között végzett áldozatos és kreatív misszióról, valamint a családok alapját jelentő, házaspároknak tartott, rendhagyó programról.

Ennek a délutánnak valamennyi élményével, áldásával, ajándékaival feltöltődve, megrakodva már csak egy kérdés maradt. Mikor jöhetünk legközelebb vendégségbe Vianenbe?

Forrás: Némethné Scherman Piroska Mária/Kőrösi Csoma Sándor Program

MEGOSZTÁS