Bábáskodtam…

1
4660
(Fotók: Dávid István)

Gáspár és édesanyja (akivel interjút is készítettünk a korábbiakban, amely IDE kattintva elérhető) még a kórházban voltak, amikor július 29-én a székelyudvarhely-szombatfalvi Szent György-plébániatemplomban bemutatott szentmisén az édesapa, Dénes Attila, valamint az újszülött testvérei, Luca és Ábel átvették Orbán Viktor miniszterelnök és felesége, Anikó asszony személyes ajándékaként a bölcsőt, amit Sepsiszéki-Nagy Balázs bölcsőprogram-megálmodó, Tóth László főkonzul jelenlétében, Szász Jenő elnök és felesége, Ildikó asszony adtak át, mint fővédnökök. Az átadás előtt László Attila helyi plébános áldást kért a családokra, megszentelte a bölcsőt, hogy így legyen az élet hordozója. 

Bábáskodtam…

Igaz, nem épp úgy, ahogy ön gondolja, kedves Olvasó. Jelen voltam Isten kegyelméből egy újabb csoda születésénél. Nem az első Egyházközségünk életében – plébániává válás, Közösségi Ház szentelése, kórusszületés, és lenne még mit sorolni –, de a mostani érzés felülírja a többit, annyira isteni és emberi egyszerre. Karácsonykor, évente egyszer, a bölcső helyet kap a szentélyben, de hogy mit keresett ott ezen a vasárnapon, azon sokan elcsodálkoztak, akik kistemplomunkba szentmisére jöttek. Dénes Attila és Simó Zsuzsa újszülött harmadik gyermeke ringathatja magát álomba édesanyja dalolására, merthogy az a bölcső nagy előnye, hogy a gyermek mozgolódván saját magát ringatja – mondta Sepsiszéki-Nagy Balázs.

Bábáskodtam – kezdtem gondolataimat –, valójában letöröltem a port a vándorbölcsőről, és tettem ezt azzal a reménnyel, hogy nem vándorol sehová innen ez a bölcső: kis közösségünk megtölti majd élettel. Amikor László Attila pap bácsi megszentelte, vágyva vágytam, hogy a bölcső aljára felírt nevek között ott legyen egyszer majd az unokáim neve is, Isten áldásával.

Dávid Gyöngyi

Gyarapodó magyarság mozgalom

A szentmise befejezése előtt a vándorbölcső-mozgalom erdélyi meghonosítója, a családjával hét éve Csinódon élő Sepsiszéki-Nagy Balázs szólt az ünneplőkhöz, ízelítőt nyújtva a Gyarapodó magyarság mozgalom során megtapasztalt imameghallgatásokból. A program jelmondatát egy magyar dalból kölcsönözték: „a legszebb magyar ellenállás a bőséges gyermekáldás” (Kárpátia). Azt kívánta, hogy a bölcső ösztönözze gyermekvállalásra a gyarapodó szombatfalvi katolikus közösséget is.

Tóth László, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezetője Orbán Viktor miniszterelnök személyes üdvözletét tolmácsolta a Dénes családnak és a közösségnek. Kiemelte, hogy a Magyar Kormány jövőképének középpontjában a család áll, mert az erős családok erős és versenyképes társadalmat, gazdaságot hoznak létre. A Magyarországon meghonosított intézkedéseket, az anyasági támogatást és a babakötvényt kiterjesztették határon túlra is. Márton Áron püspököt idézte: Erdélyt, Székelyföldet úgy tarthatjuk meg magyarnak, ha a mi anyáink is sok gyereket fognak szülni.

Szász Jenő, az NSKI elnöke, akinek felesége, Ildikó az erdélyi vándorbölcső-program fővédnöke, Istentől való küldetésnek érzi a gyermekvállalást. Vallja: külhonban, kisebbségi sorsban élőknek még nagyobb a szerepük, fontosabb a küldetésük. A vándorbölcső-program ezt az üzenet hordozza, megerősít bennünket abban a hitben, hogy nincs az anyaságnál magasabb hivatás. Köszönetet mondott a gyermekeket nevelő székely asszonyoknak, kívánva, hogy ne csak büszke múltja, hanem jövője is legyen nemzetünknek, mert Istentől való küldetés a gyermekvállalás, ne fogyjon a nemzet.

MEGOSZTÁS