Pálos szerzetes a csíksomlyói búcsú szónoka

0
3612

Az idei csíksomlyói pünkösdszombati búcsú egyetlen meghívottja, az ünnepi nagymise szónoka, Marian Adam Waligóra pálos szerzetes lesz. Csíksomlyó és a lengyelországi Częstochowa kapcsolatának már többéves története van. A székelyföldi kegytemplomban őrzik a częstochowai Madonna kegyképének másolatát, és a csíksomlyói ferencesek is megajándékozták kegyszobruk másolatával a lengyelországi búcsújáró helyet. Marian atya, a częstochowai Jasna Góra-i pálos rendház elöljárója többször is járt már Székelyföldön. Idén a pálos rend generálisával együtt vizitációra érkezett a hargitafürdői pálos kolostorba. Csíkszeredai látogatása alkalmával válaszolt kérdéseinkre.

– Hogyan fogadta a csíksomlyói ferencesek meghívóját, felkérését?

Elsősorban nagy kihívás számomra az, amit tőlem kívánnak. Amikor felkértek a ferences atyák, megdöbbentem, és mondtam is nekik, hogy inkább keressenek valaki mást, aki jobban tud magyarul, aki jobban ismeri a magyar történelmet, mint én. De az atyák arra kértek, hogy gondolkodjak rajta, mert ők tényleg azt szeretnék, hogy a częstochowai kolostor vezetője legyen a szónok.

Többször volt már Csíksomlyón. Milyennek látja ezt a kegyhelyet?

Először egyszerű zarándokként, még kispap koromban egy magyar csoporttal voltam Csíksomlyón. Megdöbbentett, hogy milyen sokan zarándokolnak ide. Nem voltam a pünkösdi búcsún, de ha jól emlékszem, akkor először éppen szeptember 8-án, tehát Mária ünnepén voltam itt, és meg voltam lepődve a sok zarándok láttán. Számomra az is nagyon megdöbbentő és érdekes volt, hogy itt tényleg úgy éreztem magam, mint magyar földön, mint Magyarországon.

– Hol tanult magyarul?

Kispapként Krakkóban jártam egyetemre, ott tanultam a magyar nyelvet. Elsősorban azért, mert tudtam, hogy pálosként használni fogom a pálos rendi történelem miatt, a pálos atyák miatt, akik itt, magyar földön szolgálnak. És persze a rendünk iránti szeretetből is elkezdtem tanulni a nyelvet. Ezzel együtt jár a magyarok iránti szeretet is.

– A hargitafürdői pálos kolostort látogatták meg, vizitációt tartottak a pálos rend generálisával. Milyen tapasztalatokat gyűjtöttek?

Szívesen járok a Székelyföldre. Többször itt voltam, nemcsak hivatalosan, hanem szabadság ideje alatt is, és meglátogattam a hargitafürdői kolostorunkat, a Hargita-hegységet. Nagyon szeretem az itteni légkört, a tájat és az embereket is, akik igen nyitottak felénk, akik itt szolgálunk. Szerintem nagy kihívás számunkra, hogy mi, pálosok újrakezdhettük az életünket itt, a Székelyföldön, amely számunkra annak idején is anyaföld volt. Elöljárónknak hivatalból kötelező háromévenként meglátogatni minden kolostort. Mostanában is én kísérem a generális atyát ezen a látogatáson, segítem a vizitáción. Fontosak a hivatalos beszélgetések, segítünk egymásnak, hogy minél jobban tudjuk szolgálni az Úr Jézust, tisztelni Szűz Máriát, aki számunkra nagy közbenjáró.

– Csíksomlyó és Częstochowa is kegyhely. Milyennek látja Ön a két Mária-kegyhely kapcsolatát?

Szerintem a Mária-tisztelet az, ami egy szinten összekapcsolja nemzeteinket, a lengyeleket meg a magyarokat, persze azokat, akik hívők. Számunkra, lengyelek számára, Częstochowa nemzeti kegyhely. Észrevettem, hogy a magyarok számára is, nemcsak a székelyek számára, mondhatom bátran, hogy Csíksomlyó nemzeti kegyhely, bár Magyarország határán kívül van.

A 2018-as csíksomlyói pünkösdi búcsú a fiataloknak, az ifjúságnak a búcsúja, a nagy zarándoklata lesz. Hogyan készül erre az ünnepre?

Elsősorban imádsággal, és imádságot kérek azoktól, akik olvassák ezt az interjút, hogy ez valóban imádságos találkozó legyen a fiatalok számára, azok számára, akik idejönnek, és itt fognak együtt imádkozni. Ha erre a búcsúra gondolok, visszaemlékszem arra, ami Częstochowában 1991-ben történt, amikor II. János Pál pápa találkozott a fiatalokkal. Nemcsak Nyugat-Európából, hanem Kelet-Európából érkező fiatalok is együtt voltak a pápával. Akkor sikerült első ízben, hogy a volt Szovjetunió országaiból érkező fiatalok együtt lehettek a nyugat-európai fiatalokkal, a pápa meg is jegyezte, hogy láthatjuk: Európának két tüdeje van. Én erre igen jól emlékszem, és a mostani búcsú is arra fog bennünket hívni, hogy vegyük észre: Európának a jövője van abban, hogy a fiatalokkal foglalkozzunk, nekik adjuk át a hitünket, hitéletünket. Ami még nagyon tetszett nekem azon a pápai látogatáson, hogy augusztus 16-án a szentatya Częstochowából ment Magyarországra. Indulás előtt még találkozott a fiatalokkal, és elmondta: nem véletlen dolog ez, hiszen a pálosok 600 évvel ezelőtt Magyarországról jöttek Częstochowába, Lengyelországba, most pedig lengyel pápa megy először pápaként Magyarországra. Ezért fontos számomra magyarokkal együtt lenni, velük együtt imádkozni. Úgy látom, hogy mi együtt vihetjük a hitünket a mostani világba.

Kérdezett: Csúcs Mária
Fotók: Csúcs Endre