Kisboldogasszony ünnepe

Gyulafehérvári főegyházmegye:

A Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Kisboldogasszony tiszteletére: Tövis, Aninósza, Sztrigyszentgyörgy, Bólya, Almakerék, Zalánpatak, Zágon, Imecsfalva, Alsókapnik, Bálványosváralja, Egeres, Marosugra, Torda, Koród, Székelyvécke, Jobbágytelke, Szászrégen, Tusnádfürdő, Csíkrákos, Gyergyószentmiklós: örmény templom, Lövéte, Zetelaka, Hármasközség, Nagyág, Csíkszentgyörgy: Egerszék, Székelyudvarhely: szombatfalvi Ugron-kápolna.

 • A felújított zágoni plébániatemplomban szeptember 8-án, pénteken déli 12 órától ünneplik Kisboldogasszony napját. A szentmisét Tamás József püspök celebrálja a kerület papságával. A liturgia keretében a püspök megáldja a három hónap alatt felújított templomot. A búcsús szentmisén közreműködik a búzásbesenyői vegyeskar.
 • Zetelakán a Kisboldogasszony kápolnában szeptember 8-án délelőtt 9 órakor, a plébániatemplomban pedig déli 12 órakor kezdődik a szentmise. A búcsú szónoka Ferenczi Sándor, a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet tanára, borbándi plébános.
 • A lövétei egyházközség búcsúünnepén, pénteken déli 12 órakor Csala László csíkmenasági plébános prédikál.
 • A csíkrákosi templom búcsús szentmiséje szintén délelőtt 11 órakor kezdődik, szónoka Málnási Demeter kosteleki plébános.
 • Székelyudvarhelyen, az Ugron kápolna búcsúját szeptember 8-án délután 5 órakor ünneplik. A szentmisén Biró Károly újmisés, baróti segédlelkész prédikál. A Mária-tisztelő imacsoportok élő rózsafüzér zarándoklatot tartanak ezen a napon.
 • A csíksomlyói kegytemplomban a szentmisék reggel 8, délelőtt fél 11 és este 7 órától lesznek.

 • Jobbágytelkén szintén Kisboldogasszony napján délben 1 órakor ünneplik a templom búcsúját. A szentmise szónoka Balla Imre, masorvásárhelyi segédlelkész.
 • A szászrégeni plébániatemplomban pénteken délután 6 órakor kezdődik a Kisboldogasszony napi ünnepi szentmise.
 • Jegenye filiájában, Egeresen a templom búcsúját szintén pénteken délután 6 órakor tartják. A szentmisén Szőcs Csaba szászfenesi plébános, a Verbum Egyesület igazgatója prédikál.
 • Tordán szintén pénteken délután 6 órakor kezdődik a búcsú. Az ünnepi szentmisét a ferences templomban tartják, a plébániatemplom felújítása miatt. A szentbeszédet Szőcs Béla sinfalvi plébános mondja.
 • Imecsfalván szeptember 9-én, szombaton délelőtt 11 órakor ünneplik a búcsút. A szentmise főcelebránsa és szónoka Tamás József püspök. A liturgia után a Szent Gellért Erdélyi Lovagrend és az imecsfalvi Egyházközség Szent László lovagkirály mellszobrát leplezi le a templom előtt. 
 • Tusnádfürdőn szeptember 10-én, vasárnap a fél 1 órakor kezdődő Kisboldogasszony-napi búcsú főcelebránsa és szónoka Tamás József püspök.

Temesvári egyházmegye:

 • A máriaradnai kegytemplom miserendje:

Szeptember 6., szerda
17 óra – Szentmise bolgár nyelven
18 óra – Szentmise román nyelven
19 óra – Rózsafüzér ájtatosság a Mária-parkban és szentségimádás bolgár nyelven

Szeptember 7., csütörtök
9 óra – Szentmise bolgár nyelven
10 óra – Szentmise bolgár nyelven
11 óra – Szentmise bolgár nyelven
13 óra – Görög katolikus szent liturgia
14 óra – Keresztúti ájtatosság bolgár nyelven
15.30 óra – Görög katolikus keresztúti ájtatosság
17 óra – Szentmise magyar nyelven
18 óra – Szentmise horvát nyelven
19 óra – Szentmise román nyelven
20 óra – Rózsafüzér ájtatosság és körmenet a kegykép másolatával
21.30 – 5 óra között – Imaéjszaka (a kegytemplom egész éjszaka nyitva marad az imádkozni vágyó hívek számára)
24 óra – Szentmise román nyelven a roma hívek számára

Szeptember 8., péntek
7.30 óra – Szentmise horvát nyelven
9.30 óra – Szentmise magyar nyelven
10 óra – Görög katolikus szent liturgia a Mária parkban (a Bazilika mögött)
11 óra – Pontifikális szentmise magyar, román és német nyelven, bemutatja Böcskei László nagyváradi megyés püspök és Roos Márton temesvári főpásztor. A szentmisét követően körmenetet tartanak az Oltáriszentséggel.
13 óra – Szentmise román nyelven, énekel Bălcescu település (Bakó megye) templomi kórusa
17 óra –Gheorghe Iovu koncert
19 óra – Szentmise román nyelven

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is indul olyan csoport, amelynek tagjai – többnyire fiatalok – gyalogosan teszik meg Temesvárról a mintegy 60 kilométeres utat. A zarándokok szeptember  7-én, csütörtökön, 6 órakor indulnak a székesegyház elől, majd az újszentesi, a temesgyarmati, a hidasligeti, a temesfüvesi templomokat érintve érkeznek Máslakra, ahol a közös szentmisét több órás pihenő követi. Innen éjszaka indulnak tovább a Temesillésd-Temesújfalu-Lippa útvonalon.

 • A temesvár-józsefvárosi közösség szeptember 8-án, Kisboldogasszony napján ünnepli a templombúcsút. A szentmisét délután 6 órakor Szabó Péter kanonok, zimándújfalui plébános mutatja be.
 • Kisboldogasszony napján a krassócsörgői plébániához tartozó Dognácska közössége a templom felszentelésének 276. évfordulóját ünnepli. A szentmise délelőtt 11 órakor kezdődik.

Nagyváradi egyházmegye:

 • 2017. szeptember 10-én, vasárnap Szentjobbra zarándokolnak a Nagyváradi Egyházmegye papjai és hívei. A délelőtt 11 órakor kezdődő búcsús szentmise főcelebránsa és szónoka Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti metropolita érsek.

Szatmári egyházmegye:

A szatmári egyházmegyében a szaniszlói, láposbányai, turcbányai, nagybocskói, pálfalvai, körtvélyesi és csanáloserdői templomok titulusa Kisboldogasszony.

 • Láposbányán az ünnep napján, szeptember 8-án, pénteken délelőtt 11 órától lesz a búcsúmise Pakot Géza SJ, a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum spirituálisa prédikációjával.
 • Szaniszlón szintén szeptember 8-án, pénteken délelőtt 11 órakor kezdődik a búcsú. A szentbeszédet Egeli Ferenc kökényesdi plébános tartja. A szentmisét az erdélyi Mária Rádió közvetíti.
 • Turcbányán pénteken délután az 1 órától kezdődő búcsúmisén Harsányi László erdődi esperes prédikál. A Zárda templom kórusának éneke teszi teljessé a szentmisét.
 • Nagybocskón szintén az ünnep napján, de este 6 órától tartják a búcsút Covaci István Attila aknasugatagi i.h. lelkész szentbeszédével
 • A körtvélyesi templomban vasárnap, szeptember 10-én ünneplik a búcsút. A szentmise délután 1 órakor kezdődik.

Dátum

2017. szeptember 06., szerda - 2017. szeptember 10., vasárnap