Szeplőtelen fogantatás-napi búcsúk

Gyulafehérvári Főegyházmegye:

A Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát szeplőtelen fogantatás tiszteletére: Csíkmenaság, Csíkdánfalva, Medgyes: ferences templom, Barcarozsnyó, Radna-Borberek.

  • Csíkdánfalván 2018. december 8-án, szombaton fél 1 órakor tartják a búcsút.
  • A medgyesi ferences templomban Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepének napján, december 8-án, szombaton 12 órakor mutatják be a búcsús szentmisét. Az ünnep főcelebránsa és szónoka Farkas Ervin a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum prefektusa lesz.

Szatmári egyházmegye:

  • A szatmári egyházmegyében Szeplőtelen fogantatás titulussal a szatmárnémeti Zárda templom, a szinérváraljai templom és az erdődi Zárdakápolna rendelkezik.A szatmárnémeti Zárda templomban már 5-étől triduum kezdődik, vagyis szerdán, csütörtökön és pénteken este 6 órától felkészülési szentmisék lesznek, melyekben Linzenbold Szabolcs székesegyházi káplán elmélkedik. Ugyancsak ő lesz a szombati búcsú szónoka, melyet szintén este 6 órától tartanak.Szinérváralján szombaton reggel 8 órától román nyelven lesz búcsús mise Franţ Felix OFM Conv., Nagybányán szolgálatot teljesítő minorita atya ünnepi szónoklatával, 11 órától pedig magyar nyelven Seffer Dániel ugocsai esperes prédikációjával. Az erdődi Zárdakápolna búcsúját ugyancsak 11 órától tartják, Fagea László ny. címzetes esperes szentbeszédével.

Nagyváradi Egyházmegye:

  • 2018. december 8-án, szombaton tartják nagyvárad-velencei  templom búcsúünnepét. A  délelőtt 11 órakor kezdődő szentmise szónoka Giosanu Leonard nagyvárad-olaszi plébános.

Dátum

2018. december 05., szerda - 2018. december 08., szombat