2022. szeptember 25.

Szentháromság-vasárnapi búcsúk

Gyulafehérvári főegyházmegye:

Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát a Szentháromság tiszteletére: Balázsfalva, Fogaras, Nagyszeben: belváros, Vice, Mikeszásza, Somogyom, Katona, Sárpatak, Feketehalom, Sepsikőröspatak, Bánffyhunyad, Kézdivásárhely: Szentháromság-templom (Kanta), Kolozsvár: piarista templom, Beszterce, Oláhlápos, Óradna, Fenyéd, Harasztos, Abosfalva, Szováta, Gyalu, Alsójára, Szamosújvár: örmény templom, Egrestő, Zsögöd, Szentháromság, Csíkszépvíz: örmény templom, Homoródalmás, Torockószentgyörgy, Gyergyóalfalu, Csíkszentgyörgy: Csinód.

 • gyalui templomban Szentháromság vasárnapja előtti szombaton, délután 2 órakor ünneplik a búcsút. A szentbeszédet Küsmödi Csongor-Ignác diakónus tartja.
 • Bánffyhunyadon vasárnap délelőtt 9 órakor kezdődik a búcsús szentmise. A szentbeszédet Küsmödi Csongor-Ignác diakónus tartja.
 • A Szentháromság tiszteletére felszentelt szamosújvári örmény katolikus székesegyházban a búcsús szentmise vasárnap, május 30-án, délelőtt 10 órakor kezdődik. Az ünnep szónoka Lukács Imre-Róbert általános helynök, teológiai tanár Gyulafehérvárról. A liturgián megemlékeznek a napokban elhunyt XX. Gergely Péter Gabroján, az Örmény Katolikusok Kilikiai Házának katolikosz-pátriárkáról.
 • besztercei plébániatemplomban vasárnap reggel 9 órakor román nyelven, délelőtt 11 órától a magyar nyelven mutatják be a búcsús szentmisét. Mindkettő szónoka Máthé Vilmos, a brassói Szent Kereszt felmagasztalása egyházközség plébánosa lesz.
 • Nagyszeben-belvárosi templom búcsúünnepén délelőtt 10 órakor kezdődik a szentmise, búcsú szónoka Veres Stelian főegyházmegyei vagyonkezelő.
 • kézdivásárhely-kantai Szentháromság-plébániatemplom búcsúja május 30-án, vasárnap déli 12 órakor kezdődik. A szentmisén, melynek főcelebránsa  Kovács Gergely a gyulafehérvári főegyházmegye érseke, megünneplik a templom fennállásának 225 évfordulóját.
 • Déli 12 órától tartják a szovátai plébániatemplom búcsúját is. A szentmise szónoka Both László a csíkszeredai Szent Ágoston plébánia segédlelkésze.
 • Gyergyóalfaluban a búcsús szentmise szintén vasárnap déli 12 órakor kezdődik.
 • A fogarasi templom búcsúünnepén déli 12 órakor kezdődik a szentmise és Márkus András sepsiszentgyörgy-örkői plébános prédikál.
 • homoródalmási templomban Szentháromság vasárnapján déli 12 órakor kezdődik a búcsús szentmise. A szentbeszédet Tamás Barna jezsuita szerzetes tartja.
 • fenyédi egyházközség délután fél egytől  ünnepel. A szentmise főcelebránsa Mátyás Károly székelyudvarhelyi főesperes-plébános, szónoka pedig Balázs Imre nyugalmazott segédlelkész.
 • csíkzsögödi templom búcsúünnepét vasárnap fél 1 órától tartják.
 • A katonai templom búcsúját szintén vasárnap fél 1 órától ünneplik. A szentmise főcelebránsa és szónoka László Attila kolozsvári főesperes-plébános.
 • Szentháromság vasárnapján Torockószentgyörgyön a búcsús szentmisét délután 1 órától Kerekes László, a gyulafehérvári egyházmegye segédpüspöke mutatja be.
 • A somogyomi templom búcsúünnepnapján a szentmise vasárnap délután fél 2 órakor kezdődik.
 • Szintén vasárnap délután 2 órakor kezdődik a búcsús szentmise a vicei plébániatemplomban. Itt a szónok Drócsa László nyárádszeredai plébános lesz.
 • A Csíkszentgyörgy községhez tartozó Csinód településen a búcsús szentmisét délután 2 órától mutatják be.
 • Kolozsváron, a Piarista templomban vasárnap este 6 órakor ünneplik a búcsús szentmisét.

Temesvári egyházmegye:

 •  A lugosi közösség május 30-án, szentháromságvasárnap ünnepli a templombúcsút, a szentmisét 10.30 órakor a templom az udvarán Dumitresc Mihai-Titi lugosi plébános mutatja be, koncelebrál Wonerth László in solidum plébános és Fechetă Eugen kisegítő lelkész.
 • A nagyőszi templomban május 30-án, vasárnap ünnepli a helyi közösség a templombúcsút. A déli 12 órakor kezdődő szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Kalapiš Mátyás nyugalmazott lelkipásztor.
 • A pécskai közösség május 30-án ünnepli a templombúcsút. A szentmisét este 6 órai kezdettel Czeglédi Ferenc helyi plébános mutatja be.
 • A Szentháromság tiszteletére 140 évvel ezelőtt felszentelt csáki templomban május 30-án, vasárnap ünnepli a helyi közösség a templombúcsút. A fél 12 órakor kezdődő liturgia főcelebránsa Pántya Elemér nyugalmazott lelkipásztor.
 • A vingai templomot 1892-ben szentelték fel a Szentháromság tiszteletére. Mivel az új típusú koronavírus-járvány miatt a templomban csak korlátozott létszámban vehetnek részt a szentmisén a hívek, két búcsús liturgiára kerül sor. Mirciov Sebastian vingai plébános meghívására a május 29-én, szombaton délután 5 órakor kezdődő szentmisén bolgár nyelven Salman Demeter nagylaki plébános, magyar és román nyelven Varga János arad-belvárosi kisegítő lelkész mond szentbeszédet. Szentháromságvasárnap, május 30-án a délelőtt 11 órakor kezdődő szentmisén bolgár nyelven Kalapiš Damian arad-mosóczytelepi plébános, magyar nyelven P. Prenkiewicz Artur OFMConv, román nyelven P. Tiba Cristian OFMConv mond szentbeszédet.
 • A resicabányai Szentháromság templomban a helyi közösség május 30-án, vasárnap ünnepli a templombúcsút. A magyar nyelvű szentmise 9 órakor, a román nyelvű szentmise 11 órakor kezdődik. Puskás Attila meghívására a két liturgia főcelebránsa Fülöp Zsombor brassói segédlelkész.
 • Az újszentesi plébániához tartozó Hidasliget közössége szentháromságvasárnap ünnepli a templombúcsút. A szentmisét május 30-án, vasárnap délelőtt 9 órakor Máthé Lajos újszentesi plébános celebrálja.

Nagyváradi egyházmegye:

 • Szentháromság vasárnapján május 30-án, ünnepi programot szerveznek a Nagyvárad-Szöllősi plébániatemplomban: 17.30 órakor énekes vesperás lesz, 18.00 órától pedig orgonakoncertet ad Józsa Domokos (a március 21-én elmaradt Bach születésnapi koncert programjával).

Szatmári egyházmegye:

 • Nántűn vasárnap déli 12 órakor kezdődik a búcsús szentmise. A szentmise szónoka Tatár Zoltán, krasznabélteki plébános lesz.
 • Nagybánya templomában vasárnap este a 7 órakor kezdődő búcsúi szentmisén a szónok Urbán Erik OFM ferences tartományfőnök lesz. Jó idő esetében a szentmisét szabadtéren tartják.
 • A nagykárolyi Szentháromság kápoln búcsús szentmiséje délután 4 órakor kezdődik, az ünnepi szónok Tzier Ernő csanálosi plébános.

Dátum

2021. május 29., szombat - 2021. május 30., vasárnap